Witalna Hajnówka – Nowa energia dla miasta Hajnówka Wita 5 czerwca, 2019

Witalna Hajnówka

Nowa energia dla miasta

Z inicjatywy Burmistrza Hajnówki rozpoczęły się prace nad opracowaniem zarysu projektu do programu Rozwój lokalny, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021. Miasto ma szansę nawet na 10 mln euro dotacji m. in. na rozwój infrastruktury oraz wsparcie działań społecznych.

Miasta, szczególnie małe i średnie znajdujące się w gorszej sytuacji niż większe ośrodki, borykają się z szeregiem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Potrzebne są kompleksowe i skoordynowane działania, żeby między innymi poprawić jakość powietrza, dostosować się do zmian klimatycznych, zatrzymać negatywne trendy depopulacyjne, odpowiedzieć na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnić wydajność lokalnej administracji. Mieszkańcy oczekują miast jako miejsc przyjaznych do życia. Zadaniem programu Rozwój Lokalny jest wsparcie samorządów
w dążeniach do osiągnięcia tego celu.

Hajnówka znalazła się w grupie 255 miast w Polsce zakwalifikowanych przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do ubiegania się o środki z programu. Pierwszy etap naboru zakończy się 22 lipca br. Do tego czasu miasta zobowiązane są do przedstawienia zarysu projektu, który będzie poddany ocenie ekspertów. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 50 miast, które rozpoczną pracę nad pełnym wnioskiem projektowym. Ostatecznie dofinansowanie otrzyma 15 najlepszych projektów.

Wysoka konkurencja oraz kompleksowość programu wymaga wsparcia opracowania projektów ekspertami z zakresu rozwoju lokalnego na każdym etapie aplikowania o fundusze. Jednak najważniejszym warunkiem sukcesu i uzyskania dotacji jest partycypacja mieszkańców miasta w procesie analizy sytuacji miasta, wyróżnienia najistotniejszych problemów Hajnówki oraz kreowania pomysłów i rozwiązań, które znajdą się w projekcie.

Na co będzie można otrzymać finansowanie? Granty przeznaczone są na kompleksowe projekty rozwojowe (infrastrukturalne i miękkie), w tym działania na rzecz wzmacniania i podnoszenia zdolności administracji lokalnej. Będą to działania, które mają wesprzeć zmiany rozwojowe m. in. w zakresie:

Środowiskowym jak poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów, pyłu i niskiej emisji, przejście na odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport publiczny, itp.; Społecznym jak skuteczna polityka mieszkaniowa i mieszkaniowa ze szczególnym uwzględnieniem zmarginalizowanych obszarów miasta, redukcja bezrobocia
i stopa ubóstwa, wdrażanie standardów dostępności zgodnie z programem dostępność Plus 2018 – 2025; redukcja migracji zarobkowej z małych i średnich miast do dużych ośrodków, stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa;Gospodarczym (np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób wchodzących/dostosowujących się do rynku pracy).

Więcej informacji o programie na stronie:

www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny

Link do grupy na FB 

https://www.facebook.com/groups/2280271255523789/?source_id=1670877716541353

 

W ramach opracowania zarysu projektu mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych, wyrazić swoją opinię poprzez ankietę internetową oraz papierową a także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami zaplanowane zostało na 18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Hajnówka (godzina 11:00, sala nr 12). Kolejne dwa spotkania odbędą się 25 czerwca i 02 lipca. Ankieta internetowa zamieszczona zostanie na stronie www.hajnowka.pl a opinie o przyszłości miasta będzie można wyrazić na specjalnie stworzonej grupie na portalu Facebook – Witalna Hajnówka.

Zapraszamy mieszkańców do wyrażenia swoich opinii i aktywne włączenie się do dyskusji o przyszłości Hajnówki.

Skip to content