Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza hajnowskich Przedsiębiorcówdo zgłaszania działań z zakresu SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU  Hajnówka Wita 30 września, 2020

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza hajnowskich Przedsiębiorców

do zgłaszania działań z zakresu SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki to plan zmian, dzięki którym jakość życia mieszkańców i sytuacja gospodarcza miasta będą sukcesywnie się poprawiać. Żeby takie zmiany zaszły potrzebna jest aktywność hajnowskich Przedsiębiorców i wspólne działania na rzecz integracji, budowania i umacniania wspólnoty, kultywowania tradycji, popularyzacji dziedzictwa kulturowego, edukacji dzieci i młodzieży, ochrony środowiska i klimatu.

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów na działania z zakresu SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to projekty zgłoszone przez hajnowskich Przedsiębiorców, które muszą spełnić poniższe kryteria:

  • zgłoszenie projektu, w którym Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne różnych grup interesariuszy – mieszkańców Hajnówki,
  • wybór obszaru wsparcia społecznego pozostaje w gestii Przedsiębiorcy, dopuszczane są wszelkie działania uwzględniające m.in. aspekty środowiskowe, ekologiczne, z zakresu promocji sportu, zdrowia, promocji zdrowego odżywiania, opieki nad zwierzętami, kultury i dziedzictwa, edukacji, inne,
  • zgłoszenie mogą złożyć Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, których siedziba i działalność są zlokalizowane w Gminie Miejskiej Hajnówka,
  • wartość projektu nie przekracza 100 000 zł, z czego do 50% wartości zapewnia zgłaszające projekt przedsiębiorstwo, a drugie 50 % wartości uzupełnia Gmina Miejska Hajnówka.

W przypadku otrzymania dofinansowania z Programu Rozwój Lokalny, przedsiębiorstwo może zgłosić 1 pomysł, realizacja projektu nie może rozpocząć się przed 1 marca 2021 roku i musi zakończyć się przed 31 marca 2024. Termin zgłaszania pomysłów na działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu upływa 9 października br. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie na adres:  hajnowka@hajnowka.pl lub osobiście do skrzynek pomysłów zlokalizowanych w:

  • Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 (hol – wejście do Urzędu Miasta, parter),
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce , ul. 3 Maja 45 (hol Biblioteki, parter),
  • Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4 (hol HDK, parter).
Skip to content