Spotkania przedstawicieli Zespołu Miejskiego z młodzieżą hajnowskich szkół średnich Hajnówka Wita 1 października, 2020

Spotkanie przedstawicieli Zespołu Miejskiego

z młodzieżą hajnowskich szkół średnich

Wrzesień jest miesiącem bardzo intensywnych prac nad Programem Rozwoju Lokalnego. W dniu 21.09.2020r. przedstawiciele Zespołu Miejskiego spotkali się z młodzieżą hajnowskich szkół średnich i wysłuchali ich pomysłów na rozwój miasta.

Spotkanie prowadziła przedstawiciel Związku Miast Polskich Agnieszka Dawydzik, która przedstawiła uczniom założenia Nowej Ścieżki Rozwoju naszego miasta. Zaznaczyła, że ma ona dla Hajnówki bardzo duże znaczenie – jest to swoisty plan działania samorządu na najbliższe 10 lat. W spotkaniach brał udział również Tomasz Samojlik, rysownik i pracownik naukowy, który zaznaczył, że nasze miasto poprzez kontakt z tradycją, kulturą i unikalną przyrodą zyskuje jedyny i niepowtarzalny charakter.

Rozmowy z uczniami hajnowskich szkół były rzeczowe i rzuciły nowe spojrzenie na problemy, z jakimi spotykają się w codziennym życiu. W czasie spotkań, najczęściej powtarzanymi pomysłami na rozwój miasta, były:

  • zwiększenie oferty studiów w Hajnówce,

  • zapewnienie młodym ludziom oferty na spędzanie czasu wolnego, np. zwiększona liczba pokazów filmowych, koncerty, zorganizowanie miejsc do spędzania wolnego czasu,

  • ulepszenie połączeń komunikacyjnych, zarówno w mieście, jak i tych między naszym miastem a innymi miejscowościami z regionu,

  • zwiększenie oferty nauki języków obcych, lepszy dostęp do staży, kursów zawodowych oraz umożliwienie kontaktu z hajnowskimi przedsiębiorcami.

Okazuje się, że dotychczas nie było tego typu spotkań, a młodzież w niewielkim stopniu uczestniczyła w sprawach związanych z rozwojem miasta.

Konsultacja planów Zespołu Miejskiego na „OdNowienie” Hajnówki z młodzieżą była bardzo potrzeba – bo, jak się okazuje – w młodym pokoleniu kiełkuje mnóstwo pomysłów na to, aby nasze miasto tętniło życiem i przyciągało do siebie nie tylko turystów, ale także nowych mieszkańców, którzy będą działać na rzecz naszego miasta.

Skip to content