Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki (NŚR) – podsumowanie wyniku prac i prezentacja kierunków rozwoju miasta. Hajnówka Wita 6 października, 2020

Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki (NŚR)

podsumowanie wyniku prac i prezentacja kierunków rozwoju miasta

W dniu 29 września br. w auli Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej z siedzibą w Hajnówce, odbyło się spotkanie zamykające etap opracowywania dokumentacji konkursowej do Programu Rozwój Lokalny. W spotkaniu wzięli udział zaangażowani w cały proces projektowania NŚR liderzy, przedstawiciele hajnowskich instytucji, przedsiębiorcy i mieszkańcy Hajnówki oraz zaproszeni goście.

Nowa Ścieżka Rozwoju to ścieżka działania dla całego miasta i społeczności miejskiej, a także możliwość rozwoju Regionu Puszczy Białowieskiej. Powodzenie w jej wdrożeniu zależy od dobrej współpracy, partnerstwa, zrozumienia i silnego zaangażowania w rozwój miasta.

Proponowane 4 kierunki rozwoju Hajnówki w Nowej Ścieżce Rozwoju to:
  • Nowy Ład Przestrzenny – Nowe Centrum Hajnówki,
  • Zielona transformacja – środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej,
  • Integracja i tożsamość dla silnej społeczności,
  • Zrób biznes w Hajnówce – Dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne.
Podczas spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali:
  • prof. dr hab inż. Sławomir Bakier, Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej: prezentacja pt.”Życie w Hajnówce”, czyli świat nauki o potencjałach Hajnówki, czynnikach warunkujących rozwój miasta i dostatnie życie mieszkanców oraz kilka pomysłów na działania „Jak żyć w Hajnówce”,
  • Wioletta Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku: prezentacja prac nad zakresem nowego Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli na co będzie można pozyskać środki w latach 2021-2027, z uwzględnieniem nowych instrumentów, tj. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) czy znowelizowana ustawa o zasadach polityki rozwoju,
  • Dorota Perło, Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Białymstoku: Prezentacja strategii Obszaru Funkcjonalnego i możliwości wspólnych projektów BOF z Hajnówką,
  • Iwona Krzyżanowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich: prezentacja założeń i funkcjonowania idei Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego oraz portalu promującego regionalnych producentów wysokiej jakości żywności i ich produkty.

Wyzwania jakie stoją przed Hajnówką, aby zmienić trudną dziś sytuację społeczno-gospodarczą miasta, wymagają konsekwencji w działaniu i zaangażowania przede wszystkim pracowników urzędu i jednostek podległych, ale również aktywności i włączenia mieszkańców. Nie uda się dokonać wszystkich projektowanych zmian bez całej społeczności miasta ale również bez współracy z instytucjami szczebla regionalnego.
Dziękujemy za wsparcie konsultacji Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki i liczymy na dalszą współpracę.

Przypomninamy: Hajnówka zakwalifikowała się do II etapu Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Do II etapu przeszły 54 miasta, a szansę na wsparcie ma 15 z nich.

 

Skip to content