Akademia przyrody w Hajnówce – spotkanie koncepcyjne Hajnówka Wita 25 marca, 2022
Kobieta ubrana w czarną koszulę przemawia.

Akademia Przyrody w Hajnówce

spotkanie koncepcyjne

Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki opracowana w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, której wdrożenie rozpoczęliśmy realizacją projektu pn. Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja, uwzględnia regulacje i wymagania Programu Dostępność Plus 2018-2025.

W Hajnówce powstanie Akademia Przyrody, która ma przybliżać mieszkańcom i turystom wiedzę na temat Puszczy Białowieskiej. Będzie to atrakcja turystyczno-edukacyjna, miejsce zabaw, a przede wszystkim centrum edukacji przyrodniczej działające w ścisłej współpracy z licznymi organizacjami naukowymi z Regionu Puszczy Białowieskiej, szkołami średnimi, podstawowymi i przedszkolami. Głównym celem Akademii Przyrody będzie zaspokojenie potrzeb edukacyjnych różnych grup wiekowych o Puszczy Białowieskiej i przyrodzie — w ciekawej, innowacyjnej formie. Wizyta w Akademii Przyrody stanie się kluczowym elementem wypraw do Puszczy Białowieskiej – wstępem do pełnego odbioru pierwotnego lasu. Ma być stałym miejscem wspierającym naukę przyrody czy biologii najmłodszych hajnowian. W założeniach będzie to również znaczący impuls do rozwoju gospodarczego Hajnówki. Miastem partnerskim, od którego będziemy czerpać dobre praktyki i inspiracje przy tworzeniu Akademii Przyrody jest miasto Alta w północnej Norwegii, które sąsiaduje ze światowym dziedzictwem UNESCO, tj. Centrum Sztuki Naskalnej Światowego Dziedzictwa – Muzeum Alta.

Większa grupa osób siedzi przy stole, słucha przemówienia.

We wtorek, 22 marca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące powstania Akademii Przyrody. Udział w nim wzięli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Związku Miast Polskich, partnerów projektowych, jednostek oświatowych i Urzędu Miasta oraz miasta partnerskiego z Norwegii – Alta. Pomysły na konkretne działania przedstawili nasi partnerzy projektowi, m.in.:

  • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, lider Strefy Żubra Pompika, pomysłodawca wstępnej koncepcji Akademii Przyrody
  • Politechnika Białostocka, lider Żywego Laboratorium Grzybów
  • Białowieski Park Narodowy, lider Strefy Doświadczeń
  • Miasto Alta zaprezentowało projekt z natury, czyli jak połączyć naturę i miasto.

Wszyscy partnerzy, włączając również Nadleśnictwo Hajnówka, są zaangażowani w tworzenie całej koncepcji dotyczącej Akademii Przyrody. W całym przedsięwzięciu wspierają miasto eksperci ze Związku Miast Polskich, którzy przedstawili podstawy merytoryczne i kierunkowe do dalszych prac nad docelową ofertą nowej atrakcji.

Pan ubrany w koszulę w kratę przemawia do mikrofonu.

Dzięki współpracy z naukowcami to miejsce ma szansę być nie tylko miejscem rozrywkowym, jakich w Polsce wiele, ale też specyficznym miejscem edukacji dla najmłodszych.

T.Samojlik, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Akademia Przyrody, to jedne z wielu przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

Więcej informacji o spotkaniu w relacji Adama Janczewskiego z Polskiego Radia Białystok.

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content