O nowym centrum Hajnówki, mieszkalnictwie i transporcie publicznym z doradcami Związku Miast Polskich Hajnówka Wita 26 kwietnia, 2022
Grupa osób siedząca przy stole, na którym rozłożone są plany miasta.

O nowym centrum Hajnówki, mieszkalnictwie i transporcie publicznym

z doradcami Związku Miast Polskich

W dniach 20-21 kwietnia 2022 r. gościliśmy w Hajnówce doradców sektorowych ze Związku Miast Polskich – panów Grzegorza Romana i Piotra Górkę, którzy w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” wspierają miasto w realizacji przedsięwzięć dotyczących Nowego Centrum Hajnówki, mieszkalnictwa i transportu publicznego. W wizycie uczestniczyła również nasza stała i nieoceniona doradczyni miasta Agnieszka Dawydzik, której notabene zawdzięczamy zwerbowanie i organizację pomocy tak profesjonalnych ekspertów dziedzinowych.

W pierwszym dniu wizyty odbył się spacer badawczy po mieście, któremu przewodził Ireneusz Kiendyś, Zastępca Burmistrza. Wizyty w kluczowych miejscach, będących zarówno atrakcjami turystyczno-przyrodniczymi, jak i miejscami realizacji rozwojowych przedsięwzięć, na których opiera się Nowa Ścieżka Rozwoju, pozwoliły doradcom Związku Miast Polskich lepiej zrozumieć miasto oraz poczuć jego genius loci. Pierwszy dzień wizyty zakończyła dyskusja i informacja zwrotna doradców z wizji lokalnej z udziałem Burmistrza Jerzego Siraka i przedstawicieli referatów Urzędu Miasta. W ocenie ekspertów wyzwaniem miasta jest jego wielkość, tj. rozległość i brak CENTRUM. Dworzec – Urząd Miasta – Kościół – Sobór św. Trójcy – to tu bije serce Hajnówki i należy właśnie na tym obszarze skoncentrować działania rozwojowe. Dodatkowo wskazano, iż twardą dźwignią rozwoju Hajnówki jest:

  • rozwój przemysłu i przedsiębiorczości – skoncentrowany, a nie rozproszony w wielu miejscach miasta;
  • powiązanie z kluczowym połączeniem komunikacyjnym, tj. z drogą krajową DK19, która w przyszłości ma się stać drogą ekspresową;
  • budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Jako zespół projektowy możemy być dumni z trafnej diagnozy, która została odzwierciedlona w zaprojektowanej w ramach Programu „Rozwój Lokalny” Nowej Ścieżce Rozwoju Hajnówki. Zaplanowane przedsięwzięcia znakomicie oddają potrzeby rozwojowe miasta. Podczas dyskusji padło wiele ciekawych informacji i pomysłów, na których powinno skupić się miasto w trakcie realizacji przedsięwzięć projektowych. O szczegółach rozmawialiśmy już następnego dnia w trakcie warsztatów, które podzieliliśmy tematycznie na:

  • I warsztat: NOWE CENTRUM HAJNÓWKI – spotkanie z udziałem Zastępcy Burmistrza –Ireneusza Kiendysia i przedstawicieli branżowych referatów Urzędu Miasta. W trakcie spotkania omówiono przedsięwzięcia dotyczących Nowego Centrum Hajnówki, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zabudowy i organizacji przestrzeni miejskiej.
  • II warsztat: ROZWÓJ MIESZKALNICTWA – spotkanie z udziałem lokalnego przedsiębiorcy – dewelopera – Janusza Panasiuka, dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej – Anatola Łapińskiego, Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – Jarosława Kota oraz Zastępcy Burmistrza – Ireneusza Kiendysia. Doradcy przedstawili aktualny stan potrzeb mieszkaniowych i wskazali na aktualne trendy w planowaniu tego typu miast oraz koszty przyszłego funkcjonowania miasta (społeczne, finansowe, środowiskowe, etc.) zależne od wybranego modelu zabudowy. Wspólnie dyskutowano i szukano wariantów rozwiązania problemów, barier oraz pomysłów na opracowanie programu mieszkaniowego dla miasta, który przyczyni się do rozwoju miasta.
  • III warsztat: TRANSPORT PUBLICZNY – spotkanie z udziałem Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – Jarosława Kota oraz Zastępcy Burmistrza – Ireneusza Kiendysia. W trakcie spotkania doradca sektorowy ZMP Grzegorz Roman przedstawił politykę komunikacyjną dla miasta, w której m.in. zwrócił uwagę na: potrzebę wyprowadzenia transportu ciężarowego z centrum miasta, powiązania komunikacyjnego miasta z regionem (w tym współpraca z powiatem), konieczność przygotowania koncepcji generalnej transportu miasta, bardziej zrównoważonej mobilności (poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej), aspekt ekologiczny – przejście na autobusy elektryczne, opracowanie polityki parkingowej, elektronizacja systemu informacyjnego komunikacji miejskiej, weryfikacja rozkładu transportu publicznego.

Podbudowani i pełni nowych pomysłów z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy praktycznych wskazówek z zakresu planowania przestrzennego, organizacji miasta, polityki mieszkaniowej i zrównoważonego transportu publicznego. Z tym większą niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania branżowe z ekspertami ZMP specjalizującymi się w tematyce przedsiębiorczości. Nasz opiekun i dobry duch projektu, Agnieszka Dawydzik, już pracuje nad agendą kolejnych warsztatów. Niebawem kolejna relacja z postępu projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”, realizowanego w ramach EOG „Rozwój lokalny”.

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content