Zielona Hajnówka? Mieszkańcy miasta chcą wymieniać stare piece Hajnówka Wita 9 czerwca, 2022
Montaż paneli solarnych.

Zielona Hajnówka?

Mieszkańcy miasta chcą wymieniać stare piece

Twój dom jest opalany tradycyjnym piecem na węgiel, a może wymieniłeś go już na bardziej ekologiczne źródło? Te informacje musisz podać w deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Jej złożenie jest obowiązkowe i masz na to czas do końca czerwca. Jak wynika z danych Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, mieszkańcy miasta kwestię ogrzewania domów traktują poważnie.

Wspomnianą deklarację mają obowiązek złożyć właściciele domów jednorodzinnych oraz działek rekreacyjnych, a także właściciele bądź zarządzający budynkami wielorodzinnymi. Poza adresem należy w niej wskazać następujące dane:

  • Rodzaj budynku,
  • Lokale, których dotyczy deklaracja,
  • Rodzaj i liczba źródeł ciepła zainstalowanych w budynku (np. kominek, kocioł na paliwo stałe, miejska sieć ciepłownicza, trzon kuchenny itd.),
  • Klasa kotłów,
  • Rodzaje stosowanych paliw,
  • Dodatkowy lokal niemieszkalny przy domu z niewskazanym wcześniej źródłem ciepła, np. garaż, lokal handlowy.
Dąb, przez który przedzierają się promienie słońca.
Składanie deklaracji – w urzędzie lub elektronicznie

Druk deklaracji można wypełnić w formie papierowej i złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Hajnówka przy ul. Zina 1, II piętro, pokój 202. Warto jednak skorzystać z formy elektronicznej. Do tego służy system teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) ceeb.gov.pl. Przypominamy, że deklaracja dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak też niemieszkalnych.

Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 roku. Właściciele domów już istniejących mieli na złożenie deklaracji rok. Termin mija z końcem czerwca.

Jeśli ktoś uruchomił nowe źródło ciepła albo zainstalował je w nowo wybudowanym budynku na zgłoszenie tego ma tylko 14 dni. Kiedy już wszyscy złożą deklaracje, będziemy mieć pełną wiedzę na temat tego, jakie źródła ogrzewania dominują w mieście.

Dariusz Link, ekspert z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce
Nowe źródła ciepła – decyduje ekonomia

Mieszkańcy Hajnówki są zainteresowani bardziej ekologicznymi źródłami ciepła. Wprawdzie boom na montaż paneli fotowoltaicznych minął z uwagi na wejście w życie nowych, mniej korzystnych zasad rozliczania się, jednak hajnowianie pytają o inne możliwości ogrzewania swoich domów.

Zainteresowanie wypływa przede wszystkim z ekonomii. Ceny węgla, ale też i innych paliw w ostatnim czasie mocno poszły w górę. W związku z tym ludzie szukają tańszych, a przy okazji bardziej ekologicznych rozwiązań. Jest też w Hajnówce grupa mieszkańców, przede wszystkim osoby starsze, które chciałyby zmienić sposób ogrzewania na bardziej wygodny, ponieważ nie mają już siły np. palić w węglowym piecu.

Dariusz Link, ekspert z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce

Jak wynika z danych Centrum Energii Odnawialnej, sporo mieszkańców miasta interesuje się obecnie pompami ciepła. Tym bardziej, że wciąż obowiązuje rządowy program „Czyste powietrze”, który umożliwia uzyskanie dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła, docieplenie domu, wymianę stolarki okiennej czy też montaż wentylacji z odzyskiem ciepła.

Większa świadomość – czystsze powietrze

Porady, jakie źródło ciepła zastosować, czy też z jakiego dofinansowania skorzystać można uzyskać właśnie w Centrum Energii Odnawialnej. Dzięki funduszom z grantu norweskiego w ramach projektu „Hajnówka odNowa ­– Zielona Transformacja” mieszkańcy miasta mają szerszy dostęp do fachowej wiedzy. Punkt to jednostka działająca przy Starostwie Powiatowym w Hajnówce, które jest partnerem projektu. Przypominamy, że Centrum Energii Odnawialnej znajduje się przy ul. 3 Maja 25a i działa w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-14.

Zielona energia, a co za tym idzie, czyste powietrze, to istotny element wspomnianego programu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, która dotychczas w Hajnówce pozostawiała wiele do życzenia. Cel tym ważniejszy, że miasto znajduje się w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej i powinno rozwijać się w synergii z przyrodą. Realizacji tego celu służyć ma m. in. budowa świadomości mieszkańców na temat ekologicznych źródeł ciepła.

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content