Jak sprawić, żeby uczniowie byli kreatywni? Muszą mieć takich nauczycieli Hajnówka Wita 9 września, 2022
Tworzymy sieć współpracy nauczycieli. Projekt ,,kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń".

Jak sprawić, żeby uczniowie byli kreatywni?

Muszą mieć takich nauczycieli

Kreatywność to jeden z tematów cyklu szkoleń dla nauczycieli, które właśnie ruszyły. Pozostałe to m.in. profilaktyka wypalenia zawodowego, praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale też warsztaty dla „przedmiotowców”. Dzięki nim na przykład poloniści będą lepiej przygotowani do nowych wymagań na egzaminach maturalnych, a nauczyciele WF zyskają narzędzia, które pozwolą im skuteczniej zachęcać uczniów do aktywności fizycznej.

zdjęcia: Mariola Rogoza – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

Projekt ,,kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń".

Wspomniane szkolenia są jednym z działań w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” prowadzonego przez Gminę Miejską Hajnówka, zaś organizuje je Powiat Hajnowski jako partner. Jego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz stworzenie sieci współpracy między szkołami, co ułatwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Porozumienie o współpracy między szkołami zostało już zawarte, a realizacja zadań w ramach sieci współpracy rozpoczęta.P

Projekt ,,kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń".

W szkoleniach wezmą udział nauczyciele z trzech szkół średnich w Hajnówce. Są to: Zespół Szkół Zawodowych, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego.

Tematy szkoleń wynikają z diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia w szkołach. Oczywiście tych potrzeb jest bardzo dużo, jednak wybraliśmy te najważniejsze. Szkolenia są dwojakiego rodzaju, w zależności od stopnia ich „specjalizacji”. Część z nich ma odpowiadać na potrzeby jak największej liczby nauczycieli, pomóc rozwiązać problemy, które dotyczą niemal każdego w tym zawodzie. Pozostałe zaś to spotkania w mniejszych grupach, skierowane do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Nina Łukasik, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Pierwsze szkolenie odbyło się na początku września. Trwało jeden dzień i należało do pierwszej wymienionej grupy. Wzięło w nim udział 90 nauczycieli, czyli niemal wszyscy pracujący we wspomnianych szkołach średnich, zaś prowadzącymi byli eksperci z Lublina i Białegostoku.

Projekt ,,kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń".
Projekt ,,kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń".

Było to jednodniowe, wyjazdowe spotkanie, i dotyczyło dwóch tematów. Pierwszy to profilaktyka wypalenia zawodowego i sposoby na znalezienie motywacji do pracy, drugi to praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Szkolenie miało formę warsztatową. Uczestnicy analizowali orzeczenia z poszczególnymi dysfunkcjami, dowiadywali się, jak zaplanować pracę z uczniem w konkretnej sytuacji.

Nina Łukasik

Dzięki spotkaniu nauczyciele mieli też okazję poznać się i zintegrować. To pierwszy krok ku budowaniu sieci współpracy, która, mamy nadzieję, będzie funkcjonować nawet po zakończeniu projektu.

Kolejne szkolenie zaplanowano na październik. Tym razem wezmą w nim udział poloniści i matematycy. Przyjrzą się zmianom wymagań dotyczących matur – w przyszłym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi pierwszy rocznik kończący 4-letnie liceum. Warto wspomnieć, że na maturę wraca np. ustny egzamin z języka polskiego.

Wśród zdiagnozowanych w szkołach problemów jest i ten, znany zapewne we wszystkich placówkach, dotyczący niechęci uczniów do aktywności fizycznej. Zjawisko było obecne od dawna, jednak czas pandemii i zdalnego nauczania wyraźnie je nasilił.

Zastanawiamy się, jakie działania podjąć, żeby jak najwięcej uczniów aktywnie uczestniczyło w zajęciach wychowania fizycznego, a jak najmniej przynosiło zwolnienia z WF. Inną zdiagnozowaną potrzebą jest rozwijanie kreatywności u uczniów. Wiadomo, że wiele zależy od nauczyciela. To on decyduje o doborze metod i sposobie realizacji podstawy programowej. Uważamy zatem, że należy postawić znak równości pomiędzy kreatywnym uczniem a kreatywnym nauczycielem.

Nina Łukasik

Wzbudzaniu kreatywności w nauczycielach służyć będą szkolenia, które odbędą się w przyszłym roku. Jest szansa, że dzięki nim otrzymają oni narzędzia, które pozwolą im skutecznie zachęcać młodych do aktywności naukowej, a także fizycznej. W ramach realizacji projektu, w celu podniesienia kompetencji nauczycieli, zaplanowano również dofinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych.

Projekt ,,kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń".

Młodzi ludzie, ich edukacja i przyszłość to kluczowe kwestie w strategii zarówno miasta, jak i starostwa. Stąd wiele działań przewidzianych w projekcie „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” dotyczy właśnie młodzieży. Jej dobrostanu, dobrego przygotowania pod kątem przyszłego zawodu i oczekiwań pracodawców czy też możliwości spędzania wolnego czasu. Wymienione szkolenia to tylko jedno z przedsięwzięć, które mają pomóc w realizacji tych celów.

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content