Niezagospodarowany teren w rejonie ulicy Klimek zyska nowe oblicze Hajnówka Wita 3 lutego, 2023

Niezagospodarowany teren w rejonie ulicy Klimek zyska nowe oblicze

Rodzime gatunki drzew i krzewów, jak wierzby, brzozy czy porzeczki. Pnącza kryjące stacje transformatorowe. A do tego interaktywna ścieżka edukacyjna, ogród deszczowy, budki lęgowe dla ptaków i skrzynki dla nietoperzy, siłownia plenerowa i plac zabaw. Koncepcja zagospodarowania terenu jest już gotowa. Do końca pierwszego kwartału powstanie natomiast projekt.

Mowa o ponad 4,5 hektarach położonych w sąsiedztwie ulic Klimek, Warszawskiej i Kołodzieja. To teren zieleni, miejscami podmokły (rzeka Leśna i zbiornik wodny), który jest niezagospodarowany. Tędy przebiegają liczne linie energetyczne. Miejsce jest nieatrakcyjne i nie służy mieszkańcom. Stąd pomysł, by zmienić jego wygląd i przeznaczenie. Jesteśmy w trakcie części projektowej. To na nią uzyskaliśmy fundusze w ramach POPT, czyli dodatkowej puli pieniędzy dla miast laureatów Programu Rozwój Lokalny.

Za nami spotkanie z mieszkańcami, na którym wykonawca przedstawił wstępną koncepcję zagospodarowania terenu.

To było bardzo udane spotkanie. Wzięła w nim udział grupa mieszkańców żywo zainteresowanych tematem. Zgłosili wiele pomysłów, które zostały przedyskutowane na spotkaniu. Życzenia mieszkańców przekazaliśmy wykonawcy dokumentacji. Zależy nam na takim zagospodarowaniu terenu, które nie zaburzy istniejącej tam naturalnej bioróżnorodności, a jedynie wykorzysta potencjał tego miejsca. Dzięki czemu będzie ono dobrze służyć mieszkańcom i turystom.

Magdalena Chirko, kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka, liderka projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”

Hajnowianie oczekują ciekawych, innowacyjnych rozwiązań. Omawiany teren to dwie działki leżące naprzeciw siebie po obu stronach ulicy Warszawskiej. Działka w sąsiedztwie spółdzielni mleczarskiej będzie miała charakter rekreacyjny, natomiast ta obok aresztu edukacyjno-przyrodniczy. Przyjęta koncepcja przewiduje przede wszystkim uporządkowanie zieleni. Większość istniejącej roślinności pozostanie, zostaną wycięte jedynie te drzewa, które są uschnięte, w złym stanie i mogą stanowić zagrożenie. Pnie będą jednak leżeć i ulegać rozkładowi, wzbogacając faunę i florę. Istniejąca roślinność zostanie uzupełniona o dodatkowe nasadzenia. Co ważne, będą to gatunki rodzime. Miejscową zieleń uzupełnią takie drzewa jak olsza czarna, wierzba biała czy brzoza omszona. A także takie krzewy jak porzeczki, dereń biały czy kalina koralowa.

Do zbiornika wodnego prowadzić będzie drewniana kładka o charakterze edukacyjnym. Wzdłuż niej staną tablice informujące m.in. o istniejącej tutaj roślinności i bytujących zwierzętach. Koncepcja przewiduje także stworzenie łąk kwietnych, które zwiększą zarówno bioróżnorodność, jak też atrakcyjność terenu. Zaplanowano także ogród deszczowy, budki lęgowe dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy i „hoteliki” dla owadów.

W części rekreacyjnej powstanie z kolei siłownia plenerowa z niewielkim parkingiem dla rowerów, otoczona ścianą z pnączy. Nieco dalej będzie plac zabaw podzielony na strefy dla młodszych i starszych dzieci. W planie są także elementy małej architektury jak altana, leżaki, ławki, stoliki, kosze na śmieci.

Projekt zagospodarowania przestrzeni ma być gotowy w pierwszym kwartale tego roku. Na realizację inwestycji miasto będzie szukać zewnętrznych funduszy.

Skip to content