Kolejne Forum Ambitnych Miast. Było inspirująco Hajnówka Wita 31 marca, 2023
Logo FAM i partnerów

Kolejne Forum Ambitnych Miast

Było inspirująco

Z jakich źródeł samorządy będą mogły pozyskać fundusze? Na jakie cele? I w których krajach warto szukać partnera? To tematy poruszane podczas pierwszego w tym roku spotkania w ramach Forum Ambitnych Miast.

Przypomnijmy, że powstanie FAM to inicjatywa Hajnówki i jedno z działań w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. Zostało zawiązane w lipcu ubiegłego roku w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy miastami powiatowymi woj. podlaskiego. Więcej o inicjatywie w artykule.

Ostatnie spotkanie dotyczyło możliwości pozyskiwania zewnętrznych funduszy w najbliższych latach i odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Przyjechali samorządowcy z Augustowa, Bielska Podlaskiego, Moniek, Grajewa, Sokółki, Wysokiego Mazowieckiego, Zambrowa i, oczywiście, z Hajnówki. Pracownicy UMWP oraz zaproszeni goście omawiali takie programy jak Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021–20277, Interreg NEXT VI-A Litwa – Polska 2021–2027 czy też Fundusze Europejskie dla woj. podlaskiego.

Zawsze jest to dodatkowa wiedza dla wszystkich uczestników, także i dla nas. Z jednej strony przypomnienie o pewnych rzeczach, z drugiej strony przekazanie informacji, na co możemy liczyć w przyszłych latach. Trochę tych środków czy to z funduszy unijnych, czy z programów transgranicznych będzie i będziemy się starać, by na tyle, na ile to możliwe z nich skorzystać. Na pewno ze środków z nowej perspektywy finansowej będziemy w naszych warunkach hajnowskich realizować dalsze etapy projektu norweskiego.

Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki

Niektórych samorządowców zainteresowały programy transgraniczne.

Spotkanie w ramach Forum Ambitnych Miast jest doskonałym sposobem na zainspirowanie do tego, żeby spojrzeć tam, gdzie do tej pory nie patrzyliśmy. Dotąd nie mieliśmy żadnego miasta partnerskiego na Litwie. Na razie południowa część woj. podlaskiego nie kwalifikuje się do programu Polska–Litwa, ale do końca roku ma być on rozszerzony. Dobrze byłoby więc przygotować się przez ten czas i sięgnąć po pieniądze, które na pewno w Bielsku zostaną z głową wydane. Na pewno w przypadku programów transgranicznych nie można myśleć o projektach twardych, inwestycyjnych. Ale już te związane z turystyką czy edukacją zdrowotną są łatwiejsze do zrealizowania.

Jarosław Borowski, burmistrz Bielska Podlaskiego

Na projekty „miękkie” stawia wymieniony program współpracy z Ukrainą. Dofinansowanie będzie można zdobyć na działania na rzecz środowiska, zdrowia, turystyki, współpracy czy bezpieczeństwo granic. Na sfinansowanie projektów przeznaczono w sumie ponad 170 mln euro.

Na pewno inspirujące dla miast może być to, że zawsze kontakty międzynarodowe procentują nowymi pomysłami. Tutaj mamy szczególną sytuację, gdyż tym potencjalnym partnerem mogą być miasta z Ukrainy, które są teraz w szczególnym okresie. Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie wschodnich województw, w tym podlaskiego, jest wielu obywateli ukraińskich, może warto zainteresować się programem transgranicznym Polska – Ukraina. Nasze kraje bardzo się do siebie zbliżyły w ostatnim czasie, a w naszym programie są realne środki finansowe na to, żeby ta współpraca przybrała bardzo wymierny charakter.

Andrzej Słodki, dyrektor Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021–2027

Poszukiwaniem partnerów na Ukrainie są na przykład zainteresowane władze Augustowa. Nabór do programu ruszy w maju.

 

Skip to content