List Burmistrza Miasta Hajnówka do mieszkańców. Obiektywnie o grancie norweskim Hajnówka Wita 24 maja, 2023

List Burmistrza Miasta Hajnówka do mieszkańców

Obiektywnie o grancie norweskim

Szanowni Państwo,

aktywny udział mieszkańców w mediach społecznościowych jest coraz częstszą formą wyrażania opinii o sprawach, które się toczą w mieście. Często na podstawie treści z szeroko pojętego Internetu utrwalamy sobie pogląd na różne sprawy, oceniamy ludzi, decydujemy o wyborach lub zaprzestajemy wyrażać zainteresowanie. To znak czasów. Sam nie korzystam z popularnych platform, ale znam wiele osób, dla których to, co czytają i publikują w mediach społecznościowych ma znaczenie, jest formą kontaktu ze światem, źródłem wiedzy czy możliwością wypowiedzi na różne tematy. Niestety coraz częściej dochodzi do sytuacji publikowania w mediach społecznościowych informacji niesprawdzonych, nieprawdziwych, będących wynikiem interpretacji, własnego subiektywnego osądu, nierzadko opartego na niechęci do konkretnych osób. Wytworzony wówczas szum medialny, naszpikowany złośliwymi i prześmiewczymi komentarzami, jest dla jednych miejscem igrzysk i świetnej zabawy, dla innych wiąże się z psychicznym cierpieniem i obawą o swoje bezpieczeństwo. Autorzy postów są z siebie dumni, nakręcają wymianę komentarzy, bez refleksji, że uderzając w jedną konkretną osobę, ranią inne.

Taka sytuacja od wielu miesięcy ma miejsce w Hajnówce. Jesteśmy świadkami bezpardonowych ataków na działania urzędu miasta związane z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. W mediach społecznościowych pojawiają się informacje pełne manipulacji, sugerujące nielegalne działania, pobieranie nienależnych wynagrodzeń. W mieście krążą wręcz legendy na temat zarobków urzędników odpowiedzialnych za projekt. Chciałbym je kategorycznie zdementować: Każda złotówka została wydana zgodnie z przeznaczeniem!

Ogromnie mnie dziwi niechęć mieszkańców Hajnówki do wynagradzania pracowników urzędu adekwatnie do podejmowanych działań. Co kieruje piszącymi te krytyczne i prześmiewcze komentarze? Czy ktokolwiek z autorów tych postów zamiast pisać o Bizancjum przyszedł i zapoznał się z przebiegiem typowego dnia pracownika odpowiadającego za terminową realizacje projektu? Czy zliczył, ile rozmów telefonicznych dziennie odbywają pracownicy urzędu, na ile wiadomości odpisują, w ilu spotkaniach uczestniczą, ile stron regulacji i regulaminów muszą znać na bieżąco, jakie problemy napotykają każdego dnia, ile raportów, podsumowań, informacji projektowych muszą opracować, przygotować, wysłać? Czy ktokolwiek z atakujących podjąłby się wykonywania dodatkowych obowiązków bez wynagrodzenia? Dotychczasowe kontrole nie wykazały żadnych uchybień, raporty zostały zatwierdzone, bieżące prowadzenie projektu jest pozytywnie oceniane przez Operatora Programu. Ale ta dobra ocena sama nie przyszła. To wynik ciężkiej pracy, ponadnormatywnego zaangażowania. Chciałbym podkreślić, że zebranie zespołu nie było łatwe. Pracowników szukaliśmy długo, z braku kandydatów postępowania konkursowe musieliśmy ponawiać. Ci ludzie podjęli się pracy w urzędzie nie dla mnie, burmistrza miasta, tylko dla Państwa, dla stwarzania Państwu jak najlepszych warunków do życia. Wszystkie nagrody zostały wypłacone za wykonaną pracę, zgodnie z warunkami Programu, zgodnie z budżetem projektu.

Pamiętacie Państwo skąd wziął się ten projekt? Miasto Hajnówka znalazło się na liście 122 miast małych i średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, liście opracowanej przez zespół naukowców z Polskiej Akademii Nauk, pod kierownictwem profesora Przemysława Śleszyńskiego. Niestety zajęliśmy niechlubne drugie miejsce, co znaczy, że utrata funkcji miasta jest dużym problemem, grożącym trwałą marginalizacją. Dzięki projektowi mamy szansę to zmienić. Miasto po raz pierwszy otrzymało tak duże środki na rozwój. Projekt jest wymagający, trudny w realizacji, specyficzny, bo rozdrobniony na ponad 70 części. Już kilkukrotnie mówiłem, że takiego projektu w mieście jeszcze nie realizowaliśmy. Nowa Ścieżka Rozwoju Miasta Hajnówka to nie jest projekt burmistrza, to projekt miasta i mieszkańców, dla miasta i dla mieszkańców. Jeśli odczuwacie Państwo potrzebę szczegółowego omawiania działania po działaniu, jeśli doskwiera Państwu brak informacji, nie rozumiecie zapisów programu, nie są jasne poszczególne pozycje budżetowe czy zakres przedsięwzięć, to proszę o sygnał. Jeśli jest taka potrzeba, to zostaną uruchomione cykliczne spotkania informacyjne o projekcie. Każdy będzie mógł przyjść, zapytać się, dowiedzieć. Głos i zaangażowanie mieszkańców ma w tym projekcie znaczenie. Publikowanie w mediach społecznościowych wyrwanych z kontekstu, wyciętych fragmentów odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej i snucie na ich podstawie insynuacji krzywdzących pracowników urzędu to działanie na niekorzyść miasta. Krytyczne komentarze na temat sprawowania przez mnie urzędu burmistrza proszę kierować bezpośrednio do mnie. Pomysły dotyczące Nowej Ścieżki Rozwoju i deklaracje włączenia się w projekt Hajnówka – OdNowa Zielona Transformacja będą mile widziane w referacie rozwoju. Bardzo proszę o popularyzowanie projektu, promowanie jego wyników, zachęcanie, a nie zniechęcanie do zmiany. Dostaliśmy bezzwrotnie 16 mln zł, co nie znaczy, że bezwarunkowo. Wykorzystajmy je dla dobra miasta.

BURMISTRZ
Jerzy Sirak

Skip to content