Deklaracja dostępności Hajnówka Wita 11 kwietnia, 2023

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Hajnówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://hajnowkaodnowa.pl/

Data publikacji strony internetowej:  2022-07-19.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022-07-19.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści
 • Przy wyświetlaniu domyślnym niektóre linki na stronie mogą być gorzej widoczne ze względu na niedostateczny kontrast między tekstem a tłem. Na stronie zainstalowano wtyczkę z ułatwieniami dostępu, dzięki której dostosować można kontrast własnoręcznie.
 • Niektóre media (nagrania oraz filmy) udostępnione z zewnętrznych źródeł nie posiadają zapewnionej alternatywy tekstowej lub audiodeskrypcji. Wszystkie materiały hostowane na naszym serwerze uzupełnione są o ułatwienia dostępu.
Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 28.03.2024
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje dodatkowe, skróty klawiaturowe

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne górnej części strony, po lewej).
Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo (i.kiendys@hajnowka.pl) lub telefonicznie – 85 682 64 45.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Podlaski Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Referat Rozwoju Urząd Miasta Hajnówka, ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Piłsudskiego. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza i auli prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost wejścia.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 
Skip to content