Kreatywny nauczyciel -
kreatywny uczeń

Tworzymy

sieć współpracy

Nad czym

pracujemy?

  • Profilaktyka wypalenia zawodowego
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Matura 2023 (polski, matematyka – oba poziomy)
  • Motywacja młodzieży do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
  • Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń
Tematy i terminy

warsztatów

2.09.2022

Profilaktyka wypalenia zawodowego. Działania motywujące do pracy

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w praktyce szkolnej – Jak czytać opinię/orzeczenie
z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wykorzystać zalecenia w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

5 godzin

50 osób

10.2022

Matura 2023 z języka polskiego – ustna i pisemna poziom podstawowy i rozszerzony

2,5 godziny

10 osób

10.2022

Matura 2023 z matematyki – poziom podstawowy i rozszerzony

2,5 godziny

11 osób

02.2023

Motywacja młodzieży do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego

2,5 godziny

10 osób

09.2023

Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń

2,5 godziny

30 osób

PRACA WRE!

AKTUALNOŚCI

Skip to content