EOG

Czarny znak graficzny figur geometrycznych i napis Iceland Lichtenstein Norway grants.
ICELAND, LIECHTENSTEIN, NORWAY GRANTS

FUNDUSZE NORWESKIE

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:


innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność

integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa

kultura, społeczeństwo obywatelskie

dobre zarządzanie i podstawowe prawa

środowisko, energia, klimat i gospodarka niskoemisyjna

sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Dwa zielone rozchylone liście dębu symbolizujące energię płynącą z natury.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do Funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Skip to content