Zielona
Transformacja

ŚRODOWISKO I KLIMAT

NIE TYLKO W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Bliskość Puszczy Białowieskiej sprawiła, że miasto „zwolniło się” z obowiązku dbałości o środowisko. Efektem tego jest m. in. niezadowalająca jakość powietrza w mieście, co nie wpływa dobrze na zdrowie i komfort życia mieszkańców.  Niezadowalający jest także stan przyrody. Hajnówka powinna być nieskazitelna, tymczasem duże obszary zieleni są zaniedbane, nie robi się specjalistycznych nasadzeń, nie ma pasji utrzymania estetyki terenów zieleni. Brak jest planów odnoszących się do ochrony klimatu, brak infrastruktury zielono-niebieskiej.

Stado żubrów zimą.

fot. Adam Panfiluk

MIASTO W SYNERGII Z PUSZCZĄ

ZIELEŃ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Czas to zmienić. Do architektury miasta chcemy wprowadzić szereg rozwiązań, które poprawią komfort mieszkańców. Są to np. parklety, czyli niewielkie enklawy zieleni dla pieszych, które umieszcza się w miejscach przeznaczonych dotąd dla samochodów, np. parkingach. Będą też zielone przystanki, zielone dachy, parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, łąki miododajne, ule miejskie i domki dla owadów. 

Zieleń chcemy urządzić w oparciu o rodzime gatunki roślin, konsultując się przy tym z ekspertami od terapii przyrodą.

Chcemy uczynić Hajnówkę „zielonym”, wygodnym dla ruchu pieszego i rowerowego miastem, które posiada łatwo dostępne dla wszystkich tereny zieleni oraz przyjazny układ komunikacyjny.

NASZE INSPIRACJE Z CAŁEGO ŚWIATA:
WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

OZE - bezpłatne doradztwo.
pompa_ciepla

W mieście rozwinie się także sektor doradztwa w zakresie OZE, powstanie Demonstrator OZE i nowa specjalistyczna klasa w Zespole Szkół Zawodowych zajmująca się instalacjami OZE. Odbędą się też liczne wydarzenia i akcje z zakresu edukacji ekologicznej.

Skip to content