Nowe centrum
Hajnówki

GENEZA UKŁADU URBANISTYCZNEGO

MIASTO PRZEMYSŁOWE

Hajnówka nie ma centrum miasta. Nie ma tu choćby klasycznego rynku i zlokalizowanych wokół niego atrakcji. Nie ma rozchodzących się od niego ulic. Kto zna historię tego miejsca, nie będzie zdziwiony. Nie centrum dało początek temu miastu. Wszystko zaczęło się od Puszczy Białowieskiej, a konkretnie od eksploatacji jej zasobów, która intensywnie ruszyła na początku XX wieku, kiedy powstały tutaj pierwsze tartaki. Rozwój Hajnówki ściśle wiązał się więc z przemysłem drzewnym. To powstające kolejne zakłady determinowały to, jak rozbudowywało się miasto.
KONIEC ERY PRZEMYSŁOWEJ

OCHRONA PUSZCZY

Puszcza Białowieska już od dawna nie jest źródłem surowca, a jej zasoby są ściśle chronione jako cenny obszar przyrodniczy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Co za tym idzie zmienił się także charakter Hajnówki. Jednak jej charakter urbanistyczny pozostał ten sam.
W efekcie miasto nie jest atrakcyjne ani dla mieszkańców, ani dla przyjezdnych. Ci pierwsi z powodu braku wyznaczonego centrum i związanych z nim atrakcji, nie są do miasta nazbyt przywiązani. Z kolei turyści czują się zagubieni w nieoznakowanej przestrzeni bez charakteru. Nic nie skłania ich do pozostania tutaj na dłużej
NOWE PODEJŚCIE

KONCEPCJA PRZESTRZENNA

Chcemy wydzielić obszar Nowego Centrum Hajnówki od Skweru Wasilewskiego, przez ulicę Batorego, do Wierobieja, dalej wzdłuż torów kolejowych ulica Białowieską do Parkowej, aż do siedziby Urzędu Miasta przy ulicy A. Zina. Centrum Hajnówki stanie się centrum usług społecznych, powstanie tam Centrum Produktu Lokalnego, Akademia Przyrody. 

Zagospodarowane zostaną tereny zieleni i wydzielona Strefa Sportu. W Miejscach Aktywności Lokalnej odbywać się będą wydarzenia społeczne dla każdej grupy wiekowej. Ulica Wierobieja z kolei odzyska historyczny blask, będzie znów tętnić życiem. Zagospodarowane zieleńce, szlak murali, czytelny system informacji turystycznej zapewnią komfort korzystania z centrum.

Plan Nowego Centrum Miasta.

A  Akademia Przyrody  /  B  Polana Żubra Pompika  / C  Hajnówka Centralna – Stacja Kultury  /  D  Strefa dla młodzieży  /  E   Ulica Wierobieja

W ZGODZIE Z NATURĄ

AKADEMIA PRZYRODY

To flagowe przedsięwzięcie. Nie może być inaczej, skoro Hajnówka uważana jest za „bramę Puszczy Białowieskiej” i powinna rozwijać się w oparciu o potencjał, jaki daje otaczająca przyroda. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego kierunku, powinien spojrzeć na mapę Hajnówki. Obrys granic administracyjnych miasta przypomina głowę żubra – króla puszczy. To oczywiście tylko ciekawostka, jednak tego kierunku nie wolno lekceważyć. Rozwój miasta powinien przebiegać w synergii z Puszczą Białowieską. 

Akademia Przyrody to bardziej koncept niż jedno, konkretne miejsce. Składać się ona będzie z wielu punktów rozłożonych w centrum Hajnówki. Ich zadaniem będzie sprawić, by puszcza „weszła” do miasta. A jednocześnie pokazać i nauczyć, jak ze skarbów, które niesie ten wyjątkowy las mądrze korzystać. Ma to być nauka interaktywna, poprzez doświadczanie, a nie nudne wykłady. Akademię chcemy zlokalizować w obrębie Nowego Centrum Hajnówki, ale jej działalność nie zamknęłaby się tylko w jednym miejscu.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skip to content