Zrób biznes
w Hajnówce

DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OPARCIU O

ZASOBY I PRODUKTY LOKALNE

Hajnówka słynie z doskonałej jakości produktów lokalnych. To choćby słynny marcinek, miód lipcowy, produkty z serowarni „Sery z Puszczy Białowieskiej” czy twaróg i masło wytwarzane przez miejscową spółdzielnię mleczarską. 

Produkty uwielbiane przez przyjezdnych, przez miejscowych mniej doceniane. Chcemy rozwijać w Hajnówce zróżnicowaną, silną i nowoczesną gospodarkę. Chcemy nauczyć potencjalnych przedsiębiorców prowadzić biznes w oparciu o lokalny potencjał.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW I WYTWÓRCÓW

CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO

Istotnym elementem projektu będzie Centrum Produktu Lokalnego, którego cel to intensywna promocja produktów lokalnych.  Lokalni producenci będą mogli dokształcić się w zakresie niezbędnych wymagań formalno-prawnych, podatkowych i sanitarnych związanych z wprowadzaniem produktu lojalnego na rynek. 

Zaplanowano również szereg działań związanych z wdrażaniem strategii marki. Odbywać się będą również „Targi śniadaniowe”, kursy i szkolenia z zakresu produkcji lokalnych specjałów opracowanych na tradycyjnych przepisach i recepturach.

PRACA U PODSTAW

EDUKACJA MŁODZIEŻY

W Hajnówce nie ma szczególnie zakorzenionej tradycji prowadzenia biznesu. Wynika to z charakteru miasta, do którego przez dziesięciolecia ludzie przyjeżdżali do pracy w przemyśle drzewnym. A szczególnie nie było tradycji prowadzenia biznesu w oparciu o lokalne zasoby, nie polegającej jednak na ich eksploatacji. Żeby to zmienić, trzeba zacząć od edukacji młodzieży. W tym celu planujemy przeprowadzić dużą zmianę jakościową w szkolnictwie średnim. Z ankiet wypełnionych przez uczniów szkół średnich wynika, że nie przygotowano ich wystarczająco do tego, by się odnaleźć na rynku pracy. Proponowane kierunki kształcenia nie odpowiadają potrzebom tego rynku. Stąd absolwenci nie są w stanie konkurować poszukiwanymi przez pracodawców umiejętnościami. Słabo jest również z opanowaniem przez nich zasad przedsiębiorczości.

Należy zmodyfikować profile klas tak, by bardziej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Z kolei stare hale przemysłowe zamienić w nowoczesne laboratoria i demonstratory. Będziemy też prowadzić w szkołach szerokie doradztwo związane z prowadzeniem biznesu.

Katarzyna Drużba / Studio Piosenki Estradowej HDK / fot. Zbigniew Dzwonkowski

Lis na przewalonym pniu drzewa. Biały napis na pniu: Rudy ziomal.

fot. Artur Borowik

UWAŻNOŚĆ NA CO DZIEŃ

TREND W TURYSTYCE

Bogata kultura, zdolności rękodzielnicze, znana szkoła przetwórstwa drewna, autentyczność i oryginalność to ogromny kapitał, który z uwagi na niechęć do podejmowania wyzwań przez zarządzających miastem, nie był wykorzystany. To kapitał, który warto wykorzystać w turystyce. Tym bardziej, że zmienia się profil turysty. Coraz więcej osób zamiast zatłoczonych szlaków, obecnych na każdym kroku straganów z quasi-pamiątkami i budkami z fast foodami poszukuje spokoju, dobrego jedzenia i kontaktu z naturą. Ogromne wartości przyrodnicze Puszczy Białowieskiej stwarzają powód do odwiedzenia miejsca, które gwarantuje ciszę, spokój, fenomenalne przeżycia i doświadczanie przyrody.

W ZGODZIE Z NATURĄ

AKADEMIA PRZYRODY

Wśród działań planujemy m. in.  powołanie Akademii Przyrody – hubu usług edukacyjno-kulturalnych, pozwalających przeżyć w sposób pełny wszystkie naturalne procesy które zapewnia okoliczna przyroda. To bardziej koncept niż jedno, konkretne miejsce. Składać się ona będzie z wielu punktów rozłożonych w centrum Hajnówki. Ich zadaniem będzie sprawić, by puszcza „weszła” do miasta. 

Jednocześnie chcemy pokazać i nauczyć, jak ze skarbów, które niesie ten wyjątkowy las mądrze korzystać. Ma to być nauka interaktywna, poprzez doświadczanie, a nie nudne wykłady. Lokalizacja Akademii wyznaczona zostanie w obrębie nowego centrum miasta.

Żubr Pompik
DLA RODZIN Z DZIEĆMI I NIE TYLKO

POLANA ŻUBRA POMPIKA

Pompik to ulubieniec wielu maluchów, postać autorstwa Tomka Samojlika. Mały żubr „urodził się” właśnie tu, w Hajnówce, i chcielibyśmy, by był obecny w przestrzeni miasta i świadomości mieszkańców jako jej wizytówka. Polana Żubra Pompika to ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia tworzenia nowego centrum miasta, ale też Akademii Przyrody, której Polana będzie częścią. Wyznaczona zostanie na terenie parku miejskiego i będzie miejscem zabawy i edukacji. Pojawi się w formie instalacji zagrody z figurami bohaterów bajek o Żubrze Pompiku i towarzyszącą jej infrastrukturą. Nie będzie to zwykły plac zabaw, choć oczywiście wyzwań sprawnościowych tutaj nie zabraknie. Miejsce ma łączyć kilka funkcji. Po pierwsze – edukacja. Dzieci będą miały okazję zdobyć podstawową wiedzę na temat żubra. Jakie konkretnie urządzenia będą temu służyć, okaże się wkrótce, kiedy powstanie szczegółowa koncepcja miejsca.

Oprócz pompikowej przestrzeni planujemy w parku elementy infrastruktury, z których skorzystają również dorośli. Więcej dowiecie się na stronie poświęconej Akademii Przyrody. 

Skip to content