Hajnówka OdNowa
Zielona Transformacja

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

MASZ GŁOS!

CZEKAMY NA TWOJĄ OPINIĘ O STRATEGIACH DŁUGOTERMINOWYCH

Obserwując potrzebę ułatwienia Wam możliwości wyrażania opinii na temat budzących wiele emocji strategii długoterminowych dla naszego miasta, postanowiliśmy maksymalnie to uprościć. Pamiętajcie, że nie są to ostateczne wersje! To od Was zależy, jakie zmiany wprowadzą w nich wykonawcy przygotowujący te plany. Dlatego, jeśli chcecie mieć realny wpływ, prosimy o dokładne czytanie dokumentów i odnoszenie się bezpośrednio do ich treści. Możecie po prostu komentować je na poniższych podstronach lub na naszym facebooku. Anonimowo napiszecie też na TELLONYMIE. Wszystkie uwagi trafią do wykonawców, którzy mają obowiązek się do nich odnieść. 

  • Hajnówka może być SMART – ale co to znaczy?
  • Śledząc światowe statystyki dotyczące tempa przyrostu pojazdów elektrycznych, biorąc pod uwagę stan jakości...
  • Z punktu widzenia wzmacniania poziomu atrakcyjności inwestycyjnej ważne jest wsparcie instytucjonalne inwestorów i...
  • Poprawa dostępności mieszkań jest obecnie jednym z ważniejszych dyskutowanych celów interwencji publicznej.
  • Nasze miasto ma potencjał do prowadzenia działań prorozwojowych w obszarze sportu i promocji...
  • Zgodnie z projektem, który we wrześniu 2021 roku do procedowania przedłożyło Ministerstwo Klimatu...
FUNDUSZE NORWESKIE

O CO WŁAŚCIWIE CHODZI?

Każdy mieszkaniec Hajnówki w głębi serca czuje, że nasze miasto jest wyjątkowe pod wieloma względami, nie tylko dzięki bliskości Puszczy Białowieskiej. Jego siła tkwi również w bogactwie kulturowym, unikalnych produktach lokalnych, a przede wszystkim w zdolnych i aktywnych ludziach, którzy tworzą to miasto. My również to czujemy, dlatego przez ostatnie 2 lata intensywnie pracowaliśmy na to, by zdobyć fundusze na pomoc Hajnówce w rozwinięciu skrzydeł.

Szansą dla miasta okazał się Program Rozwój Lokalny, finansowany w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014 – 2021. Wnioskując o fundusze, przygotowaliśmy kompleksowy plan poprzedzony dogłębną analizą problemów i potencjału Hajnówki. Elementem wniosku o dofinansowanie były dwa duże opracowania: Program Rozwoju Lokalnego i Program Rozwoju Instytucjonalnego, w których wskazano nową ścieżkę rozwoju miasta. Finansowanie Hajnówce przyznano – w sumie 3,5 mln euro. Umowa została podpisana w 2021 roku. Projekt potrwa do kwietnia 2024 roku.

Dwa zielone rozchylone liście dębu symbolizujące energię płynącą z natury.
PRACA WRE!

NAJNOWSZE DZIAŁANIA

Hajnówka OdNowa

DLACZEGO ZIELONA TRANSFORMACJA?

Ponieważ etap rozwoju miasta oparty na eksploatacji Puszczy Białowieskiej zakończył się bezpowrotnie. Hajnówka przestała być miastem przemysłowym. Jaka zatem powinna być? Na to pomysłu nie było bardzo długo. Efekty okazały się bolesne: utrata funkcji społeczno-gospodarczych przez miasto i intensywna depopulacja – problemem była nie tylko mniejsza liczba urodzeń, ale przede wszystkim odpływ młodych ludzi. 

To, z czym mieszkańcy miasta mieli do czynienia na co dzień, potwierdziło badanie prof. Przemysława Śleszyńskiego z 2017 roku. Prezentowało ono listę 122 polskich miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Hajnówka zajęła na niej niechlubną 2. pozycję. Wyprzedził ją Prudnik (woj. opolskie). Wysoka pozycja oznacza, że niekorzystne zmiany, jakie tutaj zaszły były najintensywniejsze.

POWAŻNE WYZWANIA

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE

Diagnoza, choć bolesna, została postawiona. A za nią poszły wyzwania. Jak sprawić, by Hajnówka znów stała się miejscem przyjaznym do życia? Jak zatrzymać młodych i wesprzeć przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu na terenie miasta? Jak stawić czoła wyzwaniom klimatycznym i chronić przyrodę? Jak zintegrować mieszkańców? Potrzebne było działanie, które umożliwiłoby kompleksowe podejście do wymienionych problemów. Projekt „Hajnówka OdNowa ­– Zielona Transformacja” odpowiada na te potrzeby.

Oczywiście ten grant nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich potrzeb miasta. Zresztą nie taki jest jego cel. Ma on być natomiast impulsem do rozwoju. Wskazać kierunki i rozpocząć działania. Wyznaczyć nową ścieżkę rozwoju ­– stąd nazwa: „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. Tych będzie bardzo dużo – przewidziano aż 77 projektów. Obejmują one działania w takich obszarach, jak miasto, ludzie, przyroda, edukacja, biznes. To pierwszy projekt w historii Hajnówki, który tak kompleksowo traktuje rozwój miasta.

Jego celem jest pobudzenie rozwoju gospodarczego, podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta oraz poprawa dialogu samorządu miejskiego z mieszkańcami, w większym stopniu odpowiadając na ich potrzeby.

Konkurs ,,Art time" - wizyta studentów Politechniki Białostockiej
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

CZTERY KIERUNKI ROZWOJU

Projekt "Puszczewiki" Strażnicy Puszczy.
1. Nowe Centrum Hajnówki
Nowy ład przestrzenny
Liście pokrzywy.
2. Zrób biznes w Hajnówce
Zasoby i produkty lokalne
Ręce obejmujące brązowy pień drzewa. Dłonie ułożone w kształce serca.
3. Środowisko i klimat
Nie tylko w Puszczy Białowieskiej
spolecznosc
4. Integracja i tożsamość
Dla silnej społeczności
Projekt "Puszczewiki" Strażnicy Puszczy.
1. Nowe Centrum Hajnówki
Nowy ład przestrzenny

Co to znaczy w praktyce? Ożywiona przestrzeń miejska pełna zieleni, nowe funkcje starych obiektów, polana Żubra Pompika w Parku Miejskim oraz strefa dla młodzieży.

Liście pokrzywy.
2. Zrób biznes w Hajnówce
Zasoby i produkty lokalne

Chcemy rozwijać w Hajnówce zróżnicowaną, silną i nowoczesną gospodarkę. Chcemy nauczyć potencjalnych przedsiębiorców prowadzić biznes w oparciu o lokalny potencjał.

Ręce obejmujące brązowy pień drzewa. Dłonie ułożone w kształce serca.
3. Środowisko i klimat
Nie tylko w Puszczy Białowieskiej

Rozwój sektora OZE oraz zielone przystanki i  dachy, parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, łąki miododajne, ule miejskie i domki dla owadów, projektowane w konsultacji ze specjalistą od terapii lasem. 

spolecznosc
4. Integracja i tożsamość
Dla silnej społeczności

Ratunek dla miasta i ludzi tkwi w tradycjach i wartościach, które stanowią o wyjątkowości tego miejsca. Wartością jest położenie – na skraju puszczy, w przygranicznym pasie, na styku polskiej i białoruskiej kultury.

Alta_3
Alta_1a
MIASTO PARTNERSKIE

ALTA - NORWEGIA

Nie jesteśmy sami! Nawiązaliśmy współpracę z norweską Altą – miastem o podobnej wielkości i równie bogatych zasobach, które przeszło gruntowne zmiany. Korzystając ze zdobytego doświadczenia wspierać nas będą w procesie wdrażania nowych rozwiązań.

Alta słynie z malowideł naskalnych sprzed 6,2 tysiąca lat, pięknych zórz polarnych, lodowego hotelu i pięknych krajobrazów.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

NASI PARTNERZY

Skip to content