Strategia inwestycyjna miasta Hajnówka – inwestuj w Hajnówce Hajnówka Wita 31 marca, 2023

Strategia inwestycyjna miasta Hajnówka - inwestuj w Hajnówce

Zapraszamy do zapoznania się z wersją wstępną i wniesienia uwag

Z punktu widzenia wzmacniania poziomu atrakcyjności inwestycyjnej ważne jest wsparcie instytucjonalne inwestorów i przedsiębiorców. Niniejsze opracowanie wskazuje na konkretne kierunki oraz nakreśla szczegółowe rozwiązania, które powinny być konsekwentnie wdrażane w najbliższych latach. Strategiczno-operacyjny charakter dokumentu stanowi kluczową odpowiedź na zdiagnozowane i szeroko opisane deficyty, ale również potencjały miasta. 

Bardzo zależy nam na Waszych opiniach. Firma będąca autorem opracowania czeka na Wasze uwagi i ma obowiązek odnieść się do nich. Prosimy, żeby były konstruktywne! Możecie zostawić komentarz poniżej lub pod postem na facebooku. Anonimowo napiszecie też na TELLONYMIE.

Autor opracowania

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
43-400 Cieszyn
ul. Zamkowa 3A/1
www.deltapartner.pl

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content