Program Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Miasta Hajnówka Hajnówka Wita 30 marca, 2023

Program Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Miasta Hajnówka

Zapraszamy do zapoznania się z wersją wstępną i wniesienia uwag

Poprawa dostępności mieszkań jest obecnie jednym z ważniejszych dyskutowanych celów interwencji publicznej. Zmiany uwarunkowań rynkowych, także niekorzystne z punktu widzenia poprawy dostępności mieszkań sprawiają, że zwiększa się nacisk na stronę publiczną, jako uczestnika tego rynku. Celem miasta jest ponadto konieczność wyhamowania niekorzystnych trendów – depopulacji i suburbanizacji, a czynnikiem, który ma w osiągnięciu tego celu pomóc, jest szeroko rozumiany rozwój mieszkalnictwa i poprawa warunków mieszkaniowych.

Bardzo zależy nam na Waszych opiniach. Firma będąca autorem opracowania czeka na Wasze uwagi i ma obowiązek odnieść się do nich. Prosimy, żeby były konstruktywne! Możecie zostawić komentarz poniżej lub pod postem na facebooku. Anonimowo napiszecie też na TELLONYMIE.

Autor opracowania

Cpoint sp. z o.o.
ul. Kobielska 100/13
03-835 Warszawa

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content