Czy Hajnówka może być SMART? Zapraszamy do wypełnienia ankiety Hajnówka Wita 22 lutego, 2023

Czy Hajnówka może być SMART?

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Smart City kojarzy się z nowoczesnymi technologiami. Tymczasem miasto Smart jest przede wszystkim nowocześnie i świadomie zarządzane. To miasto, w którym bierze się pod uwagę potrzeby mieszkańców. To wreszcie miejsce, gdzie ludzie mają głos i z niego korzystają, gdzie pyta się ich o zdanie. Brzmi jak ideał. Chcemy do niego dążyć i stworzyć dla Hajnówki Program Smart City.

Jesteśmy w trakcie opracowywania takiego dokumentu. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach POPT, czyli dodatkowej puli środków dla miast-laureatów programu Rozwój Lokalny. Niedawno odbyły się dwudniowe warsztaty zarówno dla przedstawicieli urzędu miasta, jak też chętnych mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji.

Celem warsztatów było przedstawienie idei inteligentnego miasta w zakresie zintegrowanego rozwoju miasta, zwiększenia partycypacji społeczeństwa, wykorzystywania danych o mieście oraz jego mieszkańcach do podejmowania kluczowych dla nich decyzji, rozwoju publicznych e-usług czy aplikacji mobilnych ułatwiających sprawne zarządzanie danymi i informacjami dla mieszkańców.

Łukasz Mazanek z firmy EnergyB, która jest wykonawcą strategii

Przed nami kolejny etap, czyli badania. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w ankiecie. Jest ona anonimowa, a jej wyniki są potrzebne do opracowania programu Smart City dla Hajnówki. Pytania dotyczą m.in. uczestnictwa w tworzeniu budżetu obywatelskiego, doświadczeń związanych z załatwianiem spraw w urzędzie czy dostępu tzw. otwartych danych. Są to na przykład informacje o inwestycjach, finansach i działaniach urzędu miasta.

Idea Smart City to kolejne wyzwanie, na miarę ambitnego miasta, które poważnie myśli o rozwoju. Jak przełożyć tę ideę na realia Hajnówki, gdzie rytm życia jest dużo wolniejszy, gdzie przenikają się kultury, gdzie miejscowa gwara towarzyszy rozmowie na ulicy, gdzie dęby nadają klimat, a puszcza jest tuż, tuż? Miasto smart korzysta z potencjału swoich mieszkańców, udostępnia dane niezbędne dla rozwoju, zapewnia wielostronną komunikację i rozwiązania odpowiadające na potrzeby technologiczne nowoczesności. Mieszkańcy powinny mieć dostęp do urzędu w komórce.

Magdalena Chirko, kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka

Ważna jest centralizacja kosztów bieżącego utrzymania nie tylko urzędu, ale i wszystkich podległych jednostek, lepsza komunikacja z dworca do miasta. To przykłady wyzwań smart, które omawialiśmy na spotkaniu. Zachęcamy do włączenia się w dalsze prace nad ideą smart dla Hajnówki i wypełnienie ankiety. Można to zrobić elektronicznie, bądź tradycyjnie w siedzibie urzędu miasta, przez około dwa tygodnie.

Skip to content