Hajnówka na wiosennych warsztatach sieciujących dla miast Julia Szypulska 4 marca, 2024
Fot. Związek Miast Polskich

Hajnówka na wiosennych warsztatach sieciujących dla miast

29 miast-laureatów, 8 Empirii (7 tematycznych i jedna dla liderów), czyli sieci wymiany doświadczeń. Byliśmy na wiosennych warsztatach sieciujących dla miast, na których podsumowaliśmy projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”.

Fot. Związek Miast Polskich

Stanęliśmy przed poważnym zadaniem, gdyż każde z miast miało na prezentację zaledwie trzy minuty. Projekt w pigułce przedstawił Ireneusz Kiendyś, zastępca burmistrza Hajnówki.

– Nie ukrywam, że mail z zadaniami do wykonania na dzisiejsze spotkanie i na marcowe Forum Rozwoju Lokalnego uświadomił o zbliżającym się nieuchronnie zakończeniu projektu. Projektu, który był nie lada wyzwaniem, ale i czasem sprawdzenia się w realizacji mądrej, odpowiedzialnej i, jak się okazało, trudnej polityki rozwoju opartej na strategicznym zarządzaniu. Nie udałoby się to w Hajnówce gdyby nie ludzie.

Ireneusz Kiendyś

Fot. Związek Miast Polskich

Zastępca burmistrza przypomniał, jakie były początki projektu. Zależało nam na wprowadzeniu Hajnówki na nową ścieżkę rozwoju, która zakłada odnowę miasta w wielu kluczowych obszarach. Odnowę myślenia o rozwoju miasta, które utraciło ważne funkcje, odnowę postrzegania mieszkańców jako czynnych uczestników procesu zarządzania, odnowę wiary w potencjał gospodarczy lokalnych produktów, innych niż drewno, odnowę zapomnianych tradycji i ujawnienie pięknej wielokulturowej tożsamości, a wreszcie odnowę zaangażowania i aktywności społecznej.

Uznajemy, że udało nam się wejść na nową ścieżkę rozwoju i jesteśmy w trakcie realizacji kilku celów:

  1. Budujemy pozycję konkurencyjną miasta, wykorzystując nasze wewnętrzne zasoby.
  2. Wzmacniamy funkcje miastotwórcze i ze wsparciem profesjonalistów planujemy nowy układ miasta, w szczególności Nowe Centrum Hajnówki.
  3. Oddajemy mieszkańcom miejsca przyrodniczo cenne, ale po wcześniejszym ich zagospodarowaniu w sposób nienaruszający przyrody i z zachowaniem bioróżnorodności, przenosimy do przestrzeni miejskich gatunki roślin żyjące w synergii z Puszczą Białowieską.
  4. Włączamy i angażujemy mieszkańców w podejmowanie decyzji, udrażniamy, choć jeszcze nie ze 100% sukcesem, kanały komunikacji.
  5. Angażujemy partnerów w rozwój miasta, konsultujemy wspólne działania i oczekujemy większego udziału w odbudowie miasta.
  6. Kultywujemy tradycje i zwiększamy świadomość osób młodych i przyjezdnych o naszej tożsamości i wartościach ważnych dla miejsc wielokulturowych.
  7. Otwieramy się na pomysły, aktywnie korzystamy z zaangażowania organizacji pozarządowych, coraz lepiej wiemy, że miejsca aktywności lokalnej nie poprowadzi urzędnik, tylko mieszkańcy.
  8. Uczymy się zarządzania na podstawie danych i dowodów, coraz lepiej identyfikujemy deficyty instytucjonalne, budujemy zdolność instytucji miejskich do sprawnego, perspektywicznego i strategicznego zarządzania miastem.

Fot. Związek Miast Polskich

Przed nami jeszcze wiele wyzwań, w tym to, jak utrzymać pozytywne efekty projektu w przyszłości.

W wiosennych warsztatach sieciujących, które odbyły się w ubiegłym tygodniu, wzięli udział przedstawiciele miast-laureatów Programu „Rozwój Lokalny”, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz doradcy ze Związku Miast polskich. Dokonaliśmy podsumowania efektów poszczególnych Empirii, czyli sieci wymiany wiedzy i doświadczeń między miastami. To unikatowe przedsięwzięcie ZMP. Sieci zrzeszają przedstawicieli miast, które uczą się od siebie nawzajem i wypracowują nowe rozwiązania wokół określonych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia rozwoju małych i średnich miast. Przedstawiciele Urzędu Miasta Hajnówka uczestniczyli w Empiriach: Miasto Przedsiębiorcze, Miasto Zielone, Zasoby Miast – Finanse oraz w sieci dla liderów.

Fot. Związek Miast Polskich

Efektem pracy sieci dotyczącej finansów miasta jest podręcznik-przewodnik zarządzania projektami. Pozwoli on uporządkować i uprościć wiele procedur, w szczególności dzięki wypracowanym wzorom dokumentów, które zainteresowani mogą pobrać. Efektem pracy Empirii Kapitał Ludzki z kolei jest ankieta służąca badaniu satysfakcji pracowników urzędów miast. Powstała przy współpracy z ekspertami i można z niej korzystać, dopasowując do potrzeb danego samorządu. Jak przyznają przedstawiciele miast-laureatów Programu „Rozwój Lokalny”, z dobrze zbudowanym zespołem da się zrealizować każdy, nawet najtrudniejszy, projekt.

Warto wspomnieć o badaniach, jakie przeprowadzono wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nich udział w sumie ponad 30 tys. respondentów, w tym uczniowie z Hajnówki.

Fot. Związek Miast Polskich

Wyniki badań są druzgocące. Obnażają wszystkie problemy i kompleksy systemy szkolnego w Polsce.

Grzegorz Kaczmarek, ekspert Związku Miast Polskich

O tym, co pokazały badania hajnowskich uczniów, napiszemy już wkrótce.

Empirie stwarzają okazję do konsultowania swoich działań z szerszym gronem specjalistów i ekspertów. Dają możliwość spojrzenia na problem z innej perspektywy, a także otrzymania natychmiastowej informacji zwrotnej i oceny podjętych działań. Pozwalają też na twórcze wykorzystanie doświadczeń innych miast. Zazwyczaj nie da się ich przenieść jeden do jednego, jednak warto szukać sposobów, które umożliwią jak najlepsze wykorzystanie na rodzimym gruncie. Wiosenne warsztaty były ostatnim takim spotkaniem w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Skip to content