Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce zmienia się. Dzięki funduszom norweskim powstała pracownia OZE Julia Szypulska 7 marca, 2024

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce zmienia się. Dzięki funduszom norweskim powstała pracownia OZE

Zajęcia ruszyły w tym roku szkolnym. Uczniowie technikum budowlanego mają do dyspozycji nowocześnie wyposażoną pracownię, gdzie poznają funkcjonowanie takich urządzeń jak pompa ciepła, panele fotowoltaiczne czy rekuperator.

Fot. Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Nowy przedmiot i wyposażenie pracowni to przedsięwzięcie w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. Jego realizacją zajęło się Starostwo Powiatowe w Hajnówce, które jest partnerem w projekcie i organem prowadzącym technikum budowlane. Zanim jednak miasto i starostwo podpisały umowę o współpracy, na początku 2020 roku ruszyły prace przygotowawcze. Zrobiono dogłębną diagnozę dotyczącą potencjału samej Hajnówki, jak i powiatu, a także elementów, które należy poprawić. Wykazała ona m.in. potrzebę uruchomienia działań, które pozwolą dostosować nauczanie w hajnowskich szkołach zawodowych do wymagań współczesnego rynku pracy. Uroczyste otwarcie pracowni odbyło się we wtorek (5.03).

– W ramach tego projektu powiat otrzymał pięć zadań. Z powodu dwóch zadań jesteście tutaj państwo dzisiaj. Pierwsze zadanie polegało na utworzeniu w technikum budowlanym kierunku związanego z OZE, a drugie – pracowni, w której uczniowie mogliby nabywać praktyczne umiejętności.

Nina Łukasik, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Fot. Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wsparcia merytorycznego udzieliła starostwu Politechnika Białostocka, a konkretnie dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka. Przedstawiciele organu prowadzącego mogli liczyć na konsultacje podczas tworzenia autorskiego programu nauczania. Uwagi pracowników naukowych uczelni zostały uwzględnione przed wpisaniem programu do szkolnego zestawu programów.

Bardzo się cieszę, że powstała taka pracownia dotycząca energii odnawialnej, a właściwie metod jej pozyskiwania. Uważam, że jest to bardzo dobry, przyszłościowy kierunek. W ten sposób będziecie państwo mogli kształcić w tej szkole kadry, przed którymi rysuje się ciekawa przyszłość zawodowa.

dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, Politechnika Białostocka

Fot. Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Dyrekcja szkoły zastanawiała się, gdzie umiejscowić pracownię. Wybór padł na starą rozdzielnię robót. Budynek, jak też znajdujące się w nim maszyny, był nieużywany od lat, a jego stan wymagał dużego remontu. Zanim więc pojawił się tutaj nowoczesny sprzęt, obiekt przeszedł gruntowną modernizację. Wymieniono elektrykę, położono nowe posadzki, wyrównano ściany. Teraz pomieszczenia lśnią nowością i w niczym nie przypominają dawnej rozdzielni.

Pracownia składa się z sali warsztatowej i zaplecza. W tym ostatnim można magazynować urządzenia, narzędzia, materiały eksploatacyjne. Jest tutaj pompa ciepła, kolektor słoneczny tubowy oraz rekuperator (służy do odzyskiwania energii z powietrza i do cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu). W pracowni z kolei znajduje się łącznie 14 stanowisk, a co ważne, w razie potrzeby można zwiększyć ich ilość. Jest też szafa z niezbędnymi narzędziami np. nożami, zaciskarkami czy śrubokręty – zawiera wszystko to, czego uczeń potrzebuje do obróbki okablowania czy orurowania. Każdy stół montażowy ma zaś dodatkowe oświetlenie, które mogą regulować.

Fot. Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Fot. Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Przydatnym narzędziem jest monitor interaktywny, który bardzo ułatwia pracę. Uczniowie widzą na nim to, co nauczyciel robi na biurku. To możliwe dzięki wizualizerowi biurkowemu. Na ekranie można także wyświetlać różnego rodzaju materiały, np. wideo, zdjęcia, inne materiały przygotowane przez nauczyciela. W skład wyposażenia pracowni wchodzą także komputery. Tę pracownię można błyskawicznie zamienić na komputerową i wykonywać tutaj typowo biurowe prace jak np. kosztorysowanie czy projektowanie 3D. Dzięki drukarce 3D z kolei można wydrukować np. uchwyty, obejmy czy inne dodatkowe części, których nie ma na stanie.

– Na tym przedmiocie uczniowie nauczą się przede wszystkim obsługi tego, jak działają urządzenia. Przedmiot trwa od drugiej do piątej klasy. Wprawdzie po tym czasie uczniowie nie uzyskają prawa do samodzielnego wykonywania zawodu, ale zdobędą potrzebne umiejętności i wiedzę, zostanie tylko potwierdzić to certyfikatem.

Kornel Oliwier Godończuk, nauczyciel przedmiotu zawodowego OZE w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

Uczniowie z nową pracownią już się oswoili. Klasa podzielona jest na dwie grupy, żeby był większy komfort pracy. Uczniowie znają swoje miejsce, wiedzą gdzie co jest. Stoły montażowe i szafy z narzędziami obsługują sprawnie.

Fot. Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Fot. Starostwo Powiatowe w Hajnówce

- Chciałbym podziękować starostwu i Politechnice Białostockiej za udział w tym projekcie. Laboratorium to konkretny efekt naszego projektu norweskiego. Młodzież może się uczyć na nowych urządzeniach, zdobywać nowe umiejętności. Mam nadzieję, że w przyszłości skłoni to ich do założenia działalność gospodarczej, a Hajnówka stanie się z czasem takim centrum energii odnawialnej. Mam też nadzieję, że ten projekt przyczyni się do tego, że młodzież będzie wybierała hajnowskie szkoły.

Ireneusz Kiendyś, zastępca burmistrza Hajnówki

Władze powiatu hajnowskiego nowo utworzoną pracownię OZE traktują jako kolejny krok do spełnienia marzeń.

– Jestem dumny, bo to kolejna cegiełka, która przyczynia się do rozwoju OZE w powiecie hajnowskim. Jesteśmy jedynym powiatem, który miał przygotowany program funkcjonowania, jeżeli chodzi o OZE. Współpraca z partnerem niemieckim sprawiła, że jesteśmy o krok, a może nawet dwa dalej od innych i musimy to wykorzystać. Praktycznie na wszystkich swoich obiektach w Hajnówce i poza nią mamy instalacje fotowoltaiczne. To był krok w dobrym kierunku i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane w przyszłości.

Andrzej Skiepko, starosta hajnowski

Na razie w ZSZ jest przedmiot poświęcony OZE. Czy jest szansa, że w przyszłości powstanie kierunek? To możliwe. Jak podkreśla Mirosława Szpilko, dyrektorka ZSZ w Hajnówce, wiele zależy od zainteresowania młodzieży.

Skip to content