Idea dostępności w projekcie pn. Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja Hajnówka Wita 21 stycznia, 2022
Osoba niepełnosprawna siedzi na wózku inwalidzkim. W tle dłoń tej osoby.

Idea dostępności w projekcie

Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja

Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki opracowana w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, której wdrożenie rozpoczęliśmy realizacją projektu pn. Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja, uwzględnia regulacje i wymagania Programu Dostępność Plus 2018-2025.

W celu poprawy jakości życia i zapewnienia niezależności osobom starszym oraz osobom z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami fizycznymi bądź psychicznymi zaplanowane w projekcie działania uwzględniają standardy dostępności w wymiarach: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

W projekcie pn. Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja zaplanowano realizację przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności budynku urzędu miasta, takich jak montaż balustrad dwustronnych, podnośnika lub wind/dźwigu osobowego (w zależności od możliwości technicznych), instalacje urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe informujące o zagrożeniu, uczytelnienie układu ewakuacji. Modernizacji, w kontekście wdrożenia standardów dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością, podlegać będą także: stanowiska postojowe i dojazdu do budynku, wejścia do budynku, komunikacja pozioma, punkty obsługi klienta i kas. W przypadku pozostałych działań inwestycyjnych, przy ich projektowaniu i realizacji, uwzględniony będzie wymiar dostępności. Ponadto naszym priorytetem jest poprawa jakości przestrzeni publicznych w mieście, w tym likwidacja kluczowych barier architektonicznych.

Wszystkie działania skierowane do lokalnej społeczności zakładają otwarty dostęp dla każdego użytkownika miasta, w tym dla osób z ograniczoną mobilnością.

Prowadzona na potrzeby projektu podstrona internetowa i wszystkie udostępniane dokumenty, czy też materiały informacyjne (np. prezentacje, filmy, nagrania, itp.) oraz zaplanowane w działaniach nowe aplikacje mobilne, z założenia są lub będą zgodne z wymogami dostępności.

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content