Hajnówka dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami. Byliśmy na szkoleniu Hajnówka Wita 22 września, 2022
Grupa osób wewnątrz sali.

Hajnówka dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami

Byliśmy na szkoleniu

zdjęcia: Grzegorz Gawrysiak / Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dostępność to jeden z kluczowych aspektów w rozwoju miasta, który bierzemy pod uwagę, realizując działania w ramach Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki. To także obowiązkowy komponent projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”, monitorowany przez Operatora Programu Rozwój Lokalny tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z dużą uważnością wdrażany przez zespół projektowy w Referacie Rozwoju. Dlatego w dniach 13–14 września 2022r. Magdalena Chirko i Anna Pacewicz uczestniczyły w szkoleniu i warsztatach dziedzinowych ze stosowania Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie odbyło się w Łomży.

Dostępność dotyczy wielu wymiarów funkcjonowania człowieka – może to być wymiar architektoniczny, informacyjno-komunikacyjny czy cyfrowy. Dzięki poszerzeniu wiedzy na ten temat będziemy jeszcze efektywniej i skuteczniej wdrażać przedsięwzięcia służące rozwojowi Hajnówki. Dostępność w kontekście projektu wyraża się w następujących działaniach:

Grupa osób rozmawiająca w parku. Dwóch mężczyzn i kobieta stoją, uśmiechają się. Mężczyzna siedzi na ławce i rozmawia z kobietą siedzącą na wózku inwalidzkim.
Kobieta ubrana w kombinezon, gogle, rękawice budowalne i nauszniki siedzi przy stole. W tle grupa mężczyzn.
  • utworzenie strony projektu hajnowkaodnowa.pl zapewniającej standardy dostępności cyfrowej, ale także informacyjnej (m.in. proste teksty, opisy alternatywne, opisy do publikowanych zdjęć i prezentacji oraz nagrań filmowych), responsywność strony;
  • przygotowanie i redagowanie tekstów w sposób prosty, przyjazny i zrozumiały, uwzględniający standardy dostępności, otwartość na komentarze i uwagi uczestników, możliwość umieszczania komentarzy pod tekstami;
  • planowane inwestycje w projekcie mają uwzględniać aspekt dostępności – w szczególności dotyczy to siedziby Urzędu Miasta Hajnówka (dokumentacja budowlana uwzględniająca aspekty dostępności jest w trakcie procedur przetargowych, kolejnym krokiem będzie inwestycja w dostępny budynek);
  • opracowane zostaną audyty dostępności obiektów będących w zarządzaniu samorządu Hajnówka, co będzie podstawą do działań z tego zakresu;
  • ze środków projektu dokonana zostanie inwestycja polegająca na modernizacji przestrzeni wokół Hajnówki Centralnej – Stacji Kultury z uwzględnieniem rekomendacji dostępności tego miejsca.

Więcej informacji na temat znajdziecie na stronie: www.rewitalizacja.wrotapodlasia.pl. Dostępne są tam informacje na temat projektów realizowanych w ramach rewitalizacji, np. Projekt „Podlaskie Rewitalizuje”, „Rewitalizacja w podlaskich gminach”. Z kolei o rewitalizacji w Hajnówce przeczytacie na stronie poświęconej temu projektowi.

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content