Ruszył konkurs na opracowanie koncepcji Nowego Centrum Miasta Julia Szypulska 16 października, 2023

Ruszył konkurs na opracowanie koncepcji Nowego Centrum Miasta

Jakie ma być centrum Hajnówki? Bardziej rekreacyjne niż usługowe. Łączące ciszę i spokój z żywiołowością miejskiego życia. Powinno być tam dużo zieleni i jedno główne miejsce do spotkań. To wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców. Wezmą je pod uwagę autorzy prac konkursowych.

Wspomniana ankieta to element przygotowań do konkursu. Wzięło w niej udział 289 osób, głównie mieszkańców terenu będącego przedmiotem opracowania. Chodzi o obszar od skweru Wasilewskiego, przez ulicę Batorego aż do ul. Wierobieja, dalej wzdłuż torów kolejowych ulicą Białowieską do Parkowej, kończąc przy siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka przy ulicy A. Zina. Ankieta pozwoliła poznać oczekiwania mieszkańców. W tym celu zorganizowano także spacer badawczy po wyznaczonym terenie, a także spotkanie z przedstawicielami organizacji społecznych i przedsiębiorców. Wnioski zebrano na stronie https://www.konkurs-hajnowka.com/. Tutaj znajdują się także wytyczne dla architektów bądź urbanistów, którzy chcieliby przystąpić do konkursu. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania z zamieszczonymi tutaj materiałami.

Przypomnijmy, jaka jest idea Nowego Centrum Hajnówki. Jesteśmy miastem poprzemysłowym, które nie ma wyraźnego centrum miasta. Na charakter zabudowy Hajnówki przez dziesięciolecia wpływał rozwój przemysłu drzewnego. Upadek zakładów i utrata funkcji miasta przemysłowego nie spowodowały jednak zmiany w układzie architektonicznym. Wspomniany brak wyraźnego centrum sprawia, że miasto nie jest atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Mieszkańcy tracą więź z miastem, turystom z kolei trudno się odnaleźć w obecnym układzie urbanistycznym. Celem projektu NCM jest zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia, rozwój kulturalny i gospodarczy miasta oraz nadanie temu obszarowi wyjątkowego charakteru, spójnego z tożsamością miasta.

Zajazd Bartnik - miejsce gdzie powstanie Akademia Przyrody. Plac przy hotelu.

Nowe Centrum Hajnówki to inicjatywa mająca na celu przekształcenie miasta w atrakcyjne, dynamiczne i przyjazne miejsce dla mieszkańców i turystów. Przywrócenie centralnego punktu, zapewnienie przestrzeni dla różnych form aktywności społecznych oraz dbałość o środowisko naturalne to kluczowe elementy tego projektu. NCM przyczyni się także do budowania nowego wizerunku Hajnówki – miasta funkcjonującego w symbiozie z otaczającą przyrodą, oferującego wyjątkowe produkty lokalne i niepowtarzalny klimat.

Wyniki konkursu będą stanowić podstawę do dyskusji na temat przyszłości obszaru opracowania, posłużą do ustalenia założeń nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jako inspiracja dla przyszłych działań i inwestycji w centrum miasta. Pula nagród wynosi 50 tysięcy złotych. Nadesłane prace oceni sąd konkursowy złożony z profesjonalistów w zakresie architektury, urbanistyki i projektowania krajobrazu oraz przedstawiciele urzędu miasta.

Termin składania prac to 5 grudnia br., a ogłoszenie wyników – 18 grudnia. Planujemy zorganizowanie dyskusji i wystawy pokonkursowej.

Skip to content