Akademia Przyrody w Hajnówce. Miasto złożyło wniosek o pozwolenie na budowę Julia Szypulska 29 listopada, 2023

Akademia Przyrody w Hajnówce

Miasto złożyło wniosek o pozwolenie na budowę

Przed nami I etap inwestycji. Do końca przyszłego roku powstanie część noclegowa obiektu

Utworzenie Akademii Przyrody jest jednym z największych przedsięwzięć w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. Przypomnijmy, że ma to być miejsce przyciągające turystów, oferujące edukację przyrodniczą, z bazą noclegową i zapleczem do organizowania warsztatów i pokazów. Tutaj znajdzie się też siedziba Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego, gdzie chętni znajdą wszystko to, co najlepsze w Hajnówce. AP będzie się mieścić przy ul. Parkowej. W ramach wymienionego projektu powstanie dokumentacja architektoniczna dla całego obiektu, a także I etap inwestycji.

W pierwszym etapie chcemy zbudować budynek Akademii Przyrody z funkcją zamieszkania zbiorowego (etap 1) wraz zagospodarowaniem terenu. Budynek będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej (obiekt edukacyjno-warsztatowy z funkcją zamieszkania zbiorowego). Znajdzie się tutaj 30 pokoi dwuosobowych i jeden pokój jednoosobowy dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto w części obiektu przewidziano miejsce o charakterze wystawienniczym poświęcone produktom lokalnym (obok recepcji), a także salę warsztatową. Jego powierzchnia użytkowa to 1 026,01 m². Budynek będzie zlokalizowany w północno-wschodniej części działki, w miejscu nieużytkowanej obecnie części budynku. Niedokończony obiekt zostanie zaś rozebrany. Projekt architektoniczno-budowlany do I etapu jest już gotowy, a miasto złożyło wniosek o pozwolenie na budowę.

Rozbiórka nieużytkowanej części to najbardziej racjonalne rozwiązanie, także finansowo, które umożliwi wykonanie inwestycji w ramach posiadanych funduszy. Remont byłby nieopłacalny. Znacznie tańsze jest za to wybudowanie pełnowartościowego budynku.

Problemem obecnie istniejącej części budynku są wymogi, jakie na budynki użyteczności publicznej nakładają przepisy bezpieczeństwa użytkowania oraz bezpieczeństwa pożarowego. Zarówno wynik wizji lokalnej, jak też ekspertyzy technicznej wskazują na wyraźne rozbieżności istniejącego budynku w stosunku do obowiązujących przepisów. Dotyczą one m.in.:

  • nieprzepisowa wysokość kondygnacji, wykluczająca w części funkcje założone w obiekcie
  • brak odpowiedniej odporności ogniowej konstrukcji
  • brak odpowiedniej nośności stropów dla obciążeń użytkowych
  • liczne bariery architektoniczne wymuszające przebudowę zasadniczych części budynku.

 

Nowy budynek będzie jednocześnie odpowiadał wymogom funkcjonalnym Akademii Przyrody, jak też wszystkim wymogom bezpieczeństwa. W tej chwili czekamy na pozwolenie na budowę. W styczniu natomiast miasto ogłosi przetarg na wykonawcę I etapu inwestycji. Ma on być zrealizowany do końca 2024 roku. W pierwszym kwartale przyszłego roku będzie z kolei gotowa dokumentacja architektoniczna dla całego obiektu (II etap).

Koncepcja jest taka, by podzielić obiekt na dwie części: Budynek Akademii Przyrody z funkcją zamieszkania zbiorowego (etap I) oraz budynek główny Akademii Przyrody (II etap). Główne wejście zaplanowano od strony ul. Parkowej. Teren przed budynkiem zostanie zaś zaprojektowany tak, by stanowił przedłużenie znajdującego się naprzeciwko parku.

Po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się strefa rekreacji oraz zielone przestrzenie zachęcające do wypoczynku na świeżym powietrzu. W obrębie strefy edukacyjnej przewidziano wprowadzenie ścieżek edukacyjnych, sensorycznych, łąki kwietnej i strefy wyciszenia itp. Architekci zaproponowali podział plastyczny terenu nawiązujący do motywu plastra miodu.

Koncepcja architektoniczna pokazuje możliwość pokojowego współistnienia świata człowieka i naturalnego świata przyrody. Te dwa świata mogą nie tylko współistnieć, lecz także uzupełniać się.

Symbolem środowiska naturalnego jest bryła Akademii Przyrody. Prosta, skromna forma, bez zdobień i detali, elewacja wykonana z drewna z dużą ilością przeszkleń odbijających otaczającą ją zieleń ma sprawiać wrażenie zatopionej w naturalnym otoczeniu. Jasne, naturalne również w kolorze, drewno wykorzystane na elewacji ma symbolizować „żyjącą” naturę.

Wnętrze obiektu również ma odzwierciedlać środowisko naturalne. Zastosowanie dużej ilości przeszkleń sprawia wrażenie zanikania granicy pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem i płynnego przenikania się przestrzeni wewnętrznej budynku z naturalnym jego otoczeniem, realizując idee biofilic design. Dzięki użyciu takich zabiegów użytkownicy budynku będą mogli czuć stały kontakt z otaczającą naturą – fragment koncepcji architektonicznej autorstwa K&L Smart Design.

Warto wspomnieć, że na realizację I etapu inwestycji miasto zdobyło dodatkowe 2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content