Wskaźniki rozwoju miasta. Hajnówka ma już własne Julia Szypulska 17 stycznia, 2024
Fot. Grzegorz Szpakowicz

Wskaźniki rozwoju miasta

Hajnówka ma już własne

Cel to zrównoważony rozwój miasta i zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia. By go osiągnąć, będziemy badać m.in. saldo migracji młodych osób, wydatki na kulturę i dziedzictwo, inicjatywy na rzecz kształcenia młodzieży czy promowania przedsiębiorczości, liczbę inwestycji w zielono-niebieską infrastrukturę, stopień zanieczyszczenia powietrza, a wreszcie poziom zadowolenia mieszkańców z usług świadczonych przez urząd miasta.

To przykładowe wskaźniki z całej listy, które przygotowała dla nas Politechnika Białostocka. Współpracę miasta i uczelni w tym względzie zainaugurowało seminarium, które odbyło się rok temu. Przypomnijmy, jaka idea przyświecała przedsięwzięciu. Jak informowaliśmy, w projekcie „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” założyliśmy cztery obszary rozwoju miasta. Są to:

 • Środowisko i klimat
 • Integracja i tożsamość
 • Zrób biznes w Hajnówce
 • Nowe centrum miasta.

Aby te cele rozwojowe osiągnąć, musieliśmy się dowiedzieć, co konkretnie mamy monitorować, jakie wskaźniki. Po pierwsze, chodziło o dobranie zestawu danych, które ułatwią nam przygotowanie się do wyzwań, z jakimi mierzą się miasta w niepewnych czasach, a także pozwolą szybciej zidentyfikować zagrożenia. Co, w dalszej perspektywie, służyć ma ograniczeniu ryzyka dalszej utraty funkcji społeczno-gospodarczych. Po drugie, warto wprowadzić do codziennego funkcjonowania miasta nawyk analizowania. Faktem jest bowiem, że monitorowanie wskaźników rozwoju w małych i średnich miastach jest rzadkością. W krajowej administracji brakuje wypróbowanych wzorców i doświadczeń, zaś stopień wykorzystania gromadzonych danych w procesach decyzyjnych jest znikomy. Stąd celem współpracy z Politechniką Białostocką było opracowanie rozwiązań „szytych na miarę”.

Fot. Monika Aleksiejuk

Spotkanie podsumowujące dotąd podjęte działania odbyło się w piątek (12.01).

– W przypadku miast, które nie mają doświadczenia zbierania danych i wykorzystywania ich w procesach decyzyjnych wskazane jest, by na początek ograniczyć listę wskaźników, po to, by się najpierw nauczyć z nich korzystać.

Dr inż. Halina Kiryluk, Politechnika Białostocka

Jak zatem wygląda lista wskaźników przygotowanych dla Hajnówki? Przede wszystkim sprecyzowano cele, jakim jest zrównoważony rozwój miasta oraz zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia. Realizacja tych celów odbywać się będzie w następujących obszarach/kategoriach:

 • Ład społeczny
 • Ład gospodarczy
 • Ład środowiskowy
 • Ład przestrzenny
 • Ład instytucjonalno-polityczny.

Do każdej kategorii przyporządkowano listę wskaźników. I tak w ładzie społecznym znajdują się takie składniki jak saldo migracji osób w wieku 15–39 lat na 1000 osób, organizacje społeczne na tysiąc mieszkańców czy liczba dodatków mieszkaniowych przyznana na 1000 mieszkańców.

W ładzie gospodarczym z kolei wśród wskaźników znajdziemy np. liczbę działań zachęcających młodych ludzi w wieku 15–29 lat do zakładania własnej działalności gospodarczej, liczba działań edukacyjno-kulturalnych służących rozwojowi turystyki czy badanie ankietowe na temat rozpoznawalności marki miasta Hajnówka (raz na trzy lata).

Na ład środowiskowy składają się m.in. takie wskaźniki jak:

 • Liczba zrealizowanych inicjatyw/inwestycji dotyczących zielono-niebieskiej infrastruktury
 • Liczba gospodarstw domowych, w których dokonano wymiany systemu ogrzewania w ramach programów ograniczania niskiej emisji na 1 km2
 • Badanie stężenia drobnego pyłu zawieszonego.

Warto podkreślić, że wskazane przez ekspertki z PB wskaźniki bazują na rzetelnych źródłach danych, np. GUS, a ich wprowadzenie jest realne. Mają pokazać proces, jakim jest rozwój miasta, wskazując najpierw niedostatki, a później dobre rozwiązania.

Skip to content