Konkurs ART TIME rozstrzygnięty. Projekty studentów Politechniki Białostockiej mają szansę na realizację Hajnówka Wita 27 grudnia, 2022
Trzy młode blondynki stoją na tle wystawy ekspozycyjnej. W tle logo projektu Hajnówka OdNowa Zielona Transformacja.

Konkurs ART TIME rozstrzygnięty

Projekty studentów Politechniki Białostockiej mają szansę na realizację

Dopiero teraz to nas dociera, że zrobiłyśmy coś, co może powstać realnie – mówi Karolina Trzcińska, która wraz z Klaudią Sztulc i Klaudią Szpakowską przygotowała zwycięski projekt. Te studentki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej poświęciły całe wakacje, by stworzyć koncepcję zagospodarowania terenu wokół Hajnówki Centralnej.

fot. Piotr Awramiuk, Politechnika Białostocka

Inspiracją był plaster miodu. Autorki, chcąc dowiedzieć się więcej na temat historii Hajnówki, a w szczególności terenu byłego dworca PKP, natknęły się na informację, że w tej okolicy funkcjonowało dawne bartnictwo. Tak zaczęła się rysować koncepcja.

Kilka młodych kobiet. Trzem z nich mężczyzna wręcza nagrodę.

Wyzwaniem było połączenie wszystkich elementów. Trochę się obawiałyśmy, czy w projekcie nie za dużo się dzieje. Zaczęłyśmy więc je redukować i wprowadziłyśmy wyraźny podział stref na: rekreacyjną, deptak oraz kulturalną.

Karolina Trzcińska

Jak napisały w swojej pracy autorki, celem projektu było stworzenie nowego miejsca na mapie turystycznej Podlasia opartego na miejscowej kulturze Hajnówki oraz pięknie pobliskiej przyrody. „Głównym aspektem było zaprojektowanie takich rozwiązań przestrzennych, aby były one jak najbardziej atrakcyjne i przyciągające miejscową ludność, jak i wielu turystów przejeżdżających przez miasto”. Projekt łączy sport, odpoczynek i edukację. Znajdziemy tutaj takie rozwiązania jak stacja rowerowa, solanki i tężnia, skatepark ze ścianką do graffiti, plac edukacyjny na temat owadów, w tym pszczół, miniszklarnia z rzadkimi gatunkami mchów, drewniany tor przeszkód, budki gastronomiczne z regionalnymi potrawami i wiele innych atrakcji.

Trzy kobiety i jeden mężczyzna. W tle wystawa. Naprzeciw osoby słuchające przemówienia mężczyzny.

Przypomnijmy, że konkurs ART TIME to jedno z przedsięwzięć w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”, dofinansowanego z Programu Rozwój Lokalny. Jego celem jest nadanie miastu impulsu do rozwoju i uczynienie go miejscem przyjaznym do życia. Takim, z którym mieszkańcy, zwłaszcza ci młodzi, będą chcieli związać swoją przyszłość. Właśnie do młodych skierowany jest konkurs ART TIME. Problemem Hajnówki jest bowiem postępująca od wielu lat depopulacja. Młodzież nie chce zostać w rodzinnym mieście.

Składając wniosek o dofinansowanie, przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb mieszkańców. Dane zbieraliśmy m.in. za pomocą ankiet i bezpośrednich spotkań. Tym, co wskazywała młodzież, był brak miejsc do spędzania wolnego czasu i przestrzeni urządzonych pod ich potrzeby. Aktualna oferta miasta nie jest dla nich atrakcyjna. Postanowiliśmy więc wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i zaproponować zagospodarowanie terenu, który ma ogromny potencjał, który jednak nigdy nie został wykorzystany. Chodzi o kilka hektarów terenów zielonych pomiędzy torami, w sąsiedztwie byłego dworca PKP, a obecnie Hajnówki Centralnej – Stacji Kultury. Przyświecała nam idea, by z jednej strony było to miejsce atrakcyjne dla młodych, z drugiej zaś spójne z wizerunkiem Hajnówki jako miasta położonego w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej.

Magdalena Chirko, kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka i liderka projektu

Konkurs ART TIME – nie tylko kapituła, ale i mieszkańcy mieli swój głos

Zwycięzców wskazała kapituła konkursowa, jednak odbyło się także głosowanie wśród mieszkańców Hajnówki. W głosowaniu, zarówno stacjonarnym, jak też online, wzięło w sumie udział ponad 1600 mieszkańców. Co ciekawe, ich opinia była zbieżna z werdyktem jury. Najwięcej głosów zdobył właśnie projekt nr 5 autorstwa Karoliny Trzcińskiej, Klaudii Sztulc oraz Klaudii Szpakowskiej.

Nie wiedziałyśmy o tym i jest to dla nas dodatkowy powód do dumy. To oznacza, że dobrze wczułyśmy się w potrzeby mieszkańców.

Karolina Trzcińska

W powstawaniu projektów głos młodzieży był szczególnie istotny. W maju zorganizowaliśmy spotkanie w Hajnówce Centralnej, w którym wzięli udział uczniowie hajnowskich szkół oraz studenci. Dzięki niemu przyszli projektanci mieli okazję wysłuchać, jakie młodzi mają potrzeby i oczekiwania względem tego miejsca.

Jestem bardzo dumna z moich studentów. Tym bardziej, że osoby i zespoły, które dotrwały do końca konkursu, dzielnie pracowały przez wakacje. Chciałabym też pochwalić studentów za to, że ich prace mają duży ładunek profesjonalizmu. Poziom był tak wyrównany, że trudno było o werdykt. Warto też podkreślić, że zespoły w swoich projektach oddały zgłoszone potrzeby, udało im się wsłuchać w oczekiwania. Myślę, że wpływ na to miał ciągły kontakt z przedstawicielami miasta, mieszkańcami.

prof. Halina Łapińska z Politechniki Białostockiej, pod której kierunkiem pracowali studenci

Początkowo do konkursu ART TIME zgłosiło się 49 osób. Ostatecznie wpłynęło pięć prac, które wykonało – pojedynczo bądź w zespołach – 10 studentek.

W skład kapituły konkursowej weszli:

  • Anna Maria Lebiedzińska-Łuksza – przewodnicząca kapituły, architekt, zastępca kierownika Referatu Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Hajnówka
  • dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB – członek kapituły, merytoryczny opiekun studentów i konkursu z ramienia PB
  • Anna Maria Bowtruczuk– członek kapituły, nauczycielka, koordynatorka szkolnego koła wolontariatu
  • Dariusz Skibiński – członek kapituły, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego ”Pocztówka”, współtwórca Hajnówki Centralnej – Stacji Kultury
  • Ireneusz Roman Kiendyś – członek kapituły, Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
  • Magdalena Chirko członek kapituły, kierownik Referatu Rozwoju w Urzędzie Miasta Hajnówka, koordynator projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”

Decyzją kapituły II miejsce ex aequo zajęły: Karolina Środa (projekt nr 2) oraz Anna Niewęgłowska i Julia Rzeplińska (projekt nr 4).

Jury przyznało także dwa wyróżnienia: Aleksandrze Wawreniuk (projekt nr 1) oraz Naomi Filipowicz, Jowicie Grabowskiej, Urszuli Gudalewskiej (projekt nr 3).

Studenci połączyli oczekiwania mieszkańców i uwarunkowania terenu

Karolina Środa to hajnowianka. Zdecydowała się przygotować projekt sama, bo miała już swoją wizję tego terenu.

Jestem stąd i wiem, czego potrzeba w tym mieście. Cieszę się, że moja praca została doceniona.

Karolina Środa

Inspiracją dla autorek projektu nr 4, laureatek drugiego miejsca, było z kolei otoczenie. A konkretnie lokomotywa, stąd tytuł „Lokomotywa spotkań”.

Koło lokomotywy jest głównym motywem przewijającym się w projekcie. Wyzwaniem była dla nas to, że obszar jest bardzo duży, ma w sumie ok. 6 ha, a trzeba było zgrać wszystkie występujące na nim elementy. Starałyśmy się też przełożyć na projekt oczekiwania mieszkańców.

Anna Niewęgłowska i Julia Rzeplińska

Udział w konkursie był dla nich cennym doświadczeniem. Dzięki niemu nabyły nowe umiejętności, jak np. stosowanie programów do wizualizacji.

Jak zapewnił Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki, pomysły studentów nie zostaną odłożone na półkę.

Wybraliśmy wykonawcę szczegółowej dokumentacji technicznej, która pozwoli ubiegać nam się o pozwolenia budowlane i jednym z głównych warunków naszej specyfikacji było wykorzystanie waszych koncepcji.

Jerzy Sirak

Miasto współpracuje z Politechniką Białostocką już od kilkunastu lat. Uczelnia jest partnerem także w projekcie „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”.

Ten konkurs to konkretny efekt współpracy Politechniki Białostockiej z Miastem Hajnówka. Zawsze podkreślamy, że jesteśmy uczelnią regionalną i w pierwszej kolejności odpowiadamy na potrzeby regionu. Efekty tego konkursy są dowodem na wyjątkowy talent i umiejętności kadry i studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Zwracamy uwagę na potrzeby regionu, ale nasi absolwenci poradzą sobie i w Polsce, i na świecie. I to najbardziej uniwersalny efekt tego konkursu. Liczymy, że wieloletnia współpraca z Miastem Hajnówka będzie się rozwijała. Skoro potrafimy korzystać wzajemnie ze swoich potencjałów, to najlepsze warunki, by tworzyć zmiany – zarówno w formule kształcenia, jak i tym, co będzie realizowane w Hajnówce, co będzie służyło jego mieszkańcom.

dr hab. inż., prof. PB, Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej

Zwycięzcy w konkursie poza tym, że zostawią swój ślad w Hajnówce, zostali też nagrodzeni. Zespół, który zajął pierwsze miejsce otrzymał bon podarunkowy o wartości 2 tys. zł, zaś projekty, które zdobyły drugie miejsce – bony po 750 zł. Oprócz tego podarowaliśmy autorom zwycięskich projektów pakiety z produktami lokalnymi z Hajnówki.

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content