Miejsca Aktywności Lokalnej w Hajnówce. Podsumowanie działań Julia Szypulska 20 września, 2023

Miejsca Aktywności Lokalnej w Hajnówce. Podsumowanie działań

MAL-e będą dwa – jeden dla młodzieży (ul. Piłsudskiego 8), a drugi dla seniorów (ul. Piłsudskiego 1). Wkrótce zostanie rozstrzygnięty konkurs na wykonawcę remontu obu pomieszczeń. Przed nami natomiast ogłoszenie kolejnego postępowania na dostarczenie wyposażenia.

Jak być może pamiętacie, o Miejscach Aktywności Lokalnej rozmawialiśmy z mieszkańcami jesienią ubiegłego roku. Wówczas odbyły się trzy spotkania konsultacyjne, podczas których zainteresowani dowiedzieli się, czym są MAL-e i jak funkcjonują. Wyrazili też swoje oczekiwania względem tych, które mają powstać w Hajnówce.

Przypomnijmy: MAL to miejsce, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Można tu przyjść, by spędzić czas z innymi, porozmawiać, zorganizować jakieś wydarzenie, rozwijać hobby. Tego typu miejsca działają z powodzeniem w wielu miastach w Polsce. Pierwotnie MAL w Hajnówce miał być przestrzenią dla młodzieży, ponieważ ta wielokrotnie zgłaszała problem braku miejsca do spędzania wolnego czasu. W trakcie konsultacji okazało się jednak, że takiego miejsca do spotkań brakuje także seniorom. W efekcie powstaną dwa MAL-e. Obie grupy określiły swoje oczekiwania co do tego, w jakich dniach i godzinach powinny funkcjonować. Seniorzy chcieliby z niego korzystać 4–5 dni w tygodniu w ciągu dnia. Młodzi z kolei woleliby popołudnia i ewentualnie soboty. Wszyscy byli zgodni co do tego, że powinny to być miejsca otwarte, w których każdy czułby się swobodnie.

We wspomnianych konsultacjach uczestniczyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Plan jest bowiem taki, by to one, na zlecenie samorządu, prowadziły MAL-e. W tym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń zainteresowanych inicjatywą i biorących od początku udział w konsultacjach. Ich celem było przekazanie informacji na temat stanu zaawansowania prac nad powstaniem MAL-i. Oto, co już wiadomo:

  • Lokalizacja młodzieżowego MAL-a to ul. Piłsudskiego 8. W tym celu chcemy zagospodarować jedno pomieszczenie na dole, razem z łazienką. Do dyspozycji młodych będzie także aula i wewnętrzny dziedziniec. Wejścia będą dwa: to główne od podwórka, a dodatkowe od frontu, gdzie będzie dodatkowo podjazd dla niepełnosprawnych.
  • Lokalizacja MAL-a dla seniorów to pomieszczenia w budynku po byłej szkole przy ul. Piłsudskiego 1.
  • W trakcie jest postępowanie, które ma wyłonić wykonawcę remontu obu pomieszczeń. Rozstrzygnięcie nastąpi jeszcze w tym miesiącu.
  • Wkrótce ogłosimy konkurs na dostarczenie wyposażenia.
  • Przygotowujemy się do ogłoszenia konkursu na prowadzenie MAL-a. Chcielibyśmy, żeby zainteresowane stowarzyszenie mogło zacząć pracę od 1 listopada. Początkowo będą to działania organizacyjne, m.in. opracowanie regulaminu, oferty czy harmonogramu MAL-a. Pierwsza umowa obejmowałaby okres od listopada do końca roku. Druga zaś, także w ramach projektu, od stycznia do marca.

Po tym terminie planujemy ogłoszenie kolejnego konkursu dla organizacji pozarządowych.

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content