Konkurs na opracowanie koncepcji Nowego Centrum Miasta. Trwa analiza nadesłanych prac Julia Szypulska 12 grudnia, 2023

Konkurs na opracowanie koncepcji Nowego Centrum Miasta

Trwa analiza nadesłanych prac

Na konkurs wpłynęło w sumie 25 koncepcji. Wczoraj (11.12.2023) zebrał się sąd konkursowy, by je przeanalizować. Wyniki ogłosimy 18 grudnia. Prace będziecie mogli obejrzeć na wystawie.

Jak informowaliśmy, konkurs na opracowanie koncepcji Nowego Centrum Miasta ogłosiliśmy 13 października. Dotyczy on obszaru od skweru Wasilewskiego, przez ulicę Batorego aż do ul. Wierobieja, dalej wzdłuż torów kolejowych ulicą Białowieską do Parkowej, kończąc przy siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka przy ulicy A. Zina. Szczegółowo rozwiązywany był obszar między ul. Parkową a Białowieską. Konkurs skierowany był do architektów, architektów krajobrazu bądź urbanistów. Zainteresowani mogli składać prace do 5 grudnia. W poniedziałek zebrał się sąd konkursowy.

Dzisiaj odbywają się obrady sądu konkursowego. Zebrali się sędziowie oraz kilkoro powołanych przez sąd biegłych. Mamy tutaj i architektów, i architektkę krajobrazu, i urbanistę – osoby różnych specjalizacji, które już wcześniej zapoznały się z pracami konkursowymi. Dzisiaj mieliśmy omówienie prac przez sędziego referenta, który najdokładniej poznał prace i zaczynamy za chwilę dyskusję na temat tego, które z prac przejdą do kolejnych tur głosowania. Będziemy im przydzielać punktację i liczymy na to, że wynik będzie jednogłośny.

Monika Arczyńska, sekretarka organizacyjna konkursu, architektka z pracowni A2P2 architecture & planning, która przeprowadziła konkurs

Zanim członkowie komisji rozpoczęli obrady, odbył się spacer po terenie, którego dotyczy opracowanie. Dzięki temu wszyscy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda na żywo.

Cieszy fakt, że zainteresowanie konkursem było duże. Wpłynęło 25 prac.

Wydaje nam się, że jak na konkurs studialny jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza porównując z innymi konkursami tego typu, które w ostatnim czasie obserwujemy w kraju. Zgłoszone prace mają naszym zdaniem wysoki poziom. Jesteśmy zadowoleni i z poziomu, i z liczby prac – zdecydowanie jest z czego wybierać. Propozycje projektowe są też świetnie opracowane graficznie – warto będzie obejrzeć je później na wystawie pokonkursowej. Ważne, by osoby spoza projektowej branży mogły zrozumieć pomysły autorów. A podejścia do tematu są bardzo różne. Od krajobrazowych, gdzie nie proponuje się nowej zabudowy, tylko park miejski przenika się z przestrzenią obszaru opracowania, a rozwiązania dotyczące zieleni, wody, retencji, wyposażenia rekreacyjnego czy sportowego są najistotniejsze. Na drugim biegunie są koncepcje mocno porządkujące teren, gdzie autorzy proponują usunięcie części zabudowy, która ich zdaniem nie pasuje do tego miejsca i mogłaby być zastąpiona nowymi obiektami. W tych koncepcjach nowej zabudowy jest dużo, ale też zdefiniowane są wyraźniej przestrzenie publiczne pomiędzy budynkami.

Monika Arczyńska

Wszystkie prace będzie można obejrzeć na stronie konkursowej, stronie projektu oraz w formie tradycyjnej wystawy. Gdzie dokładnie będzie się znajdować, poinformujemy w najbliższym czasie.

Warto podkreślić, że zwycięstwo w konkursie nie oznacza, że zaprezentowane w pracy pomysły zostaną zrealizowane. Jak informowaliśmy, konkurs ma charakter ideowy. Co to oznacza?

Konkurs ideowy to taki, który ma pomóc zebrać różne pomysły na zagospodarowanie danego obszaru. Tym różni się konkursów realizacyjnych, że za nagrodami nie będzie szło zlecenie na dokumentację. Chodzi o to, aby różni projektanci zaprezentowali różne wizje, dzięki czemu zyskujemy materiał, który pokazuje nam zakres możliwych kierunków rozwoju. Zatem dzisiejsza dyskusja dotyczy nie tyle na temat samych prac, co przyszłości centrum Hajnówki.

Monika Arczyńska

Zadaniem operatora konkursu jest również sformułowanie wytycznych do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki konkursowi miasto zyskuje też materiał do konsultacji społecznych. Część konsultacji dotyczących rozpoznania oczekiwań mieszkańców już się odbyła w postaci ankiety. Jak informowaliśmy, wzięło w niej udział 289 mieszkańców. Szczegółowe wyniki ankiety są dostępne na stronie konkursu i zostały one przekazane uczestnikom. Prace pokazują, które oczekiwania mieszkańców mogą zostać spełnione na tym obszarze. Już wkrótce mieszkańcy Hajnówki, w szczególności właściciele nieruchomości w rejonie opracowania, zobaczą, w jaki sposób ten teren można inaczej zagospodarować.

Zwycięzców konkursu poznamy 18 grudnia. Pula nagród wynosi 50 tys. zł. Konkurs to jedno z przedsięwzięć projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”.

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content