Konkurs na opracowanie koncepcji Nowego Centrum Miasta. Prezentujemy wyniki Julia Szypulska 20 grudnia, 2023

Konkurs na opracowanie koncepcji Nowego Centrum Miasta

Prezentujemy wyniki

Nie ma pierwszego miejsca. Jest pierwsze i drugie oraz siedem wyróżnień – cztery z nagrodą pieniężną i trzy honorowe. Uczestnicy są z całej Polski, w sumie wpłynęło 25 prac.

Przypomnijmy, że konkurs dotyczył obszaru znajdującego się w centrum Hajnówki. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajdują się: główny park miejski z amfiteatrem, urząd miasta, kościół farny, dworzec kolejowy i zespół basenów. Jego wyniki posłużą do dalszej dyskusji na temat wyglądu i funkcji centrum miasta oraz do sformułowania wytycznych do stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie sądu konkursowego. W jego skład weszli: 

  • Andrzej Jaworski, przewodniczący sądu, architekt, współwłaściciel pracowni JAZ
  • Anna Lebiedzińska-Łuksza, zastępczyni przewodniczącego sądu, urbanistka, zastępczyni kierownika Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Hajnówka
  • Łukasz Pancewicz, sędzia referent, urbanista, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
  • Halina Łapińska, dr hab. inż. arch. prof. Politechniki Białostockiej, urbanistka
  • Ireneusz Kiendyś, mgr inż. budownictwa, Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
  • Agnieszka Kowalewska, sędzia, architektka krajobrazu, urbanistka, członkini TUP i ISOCARP
  • Paweł Wojdylak, sędzia, architekt-urbanista, doradca miast Związku Miast Polskich

Znamy już decyzję sądu konkursowego. Uznał on, że żadna z nadesłanych prac, a było ich 25, nie odpowiada w pełni wymogom zamawiającego i nie przyznał głównej nagrody.

Do nagród II i III wytypowane zostały te prace, które w możliwie najbardziej kompleksowy sposób odpowiadały na zadanie projektowe postawione w konkursie, jakim było ukształtowanie struktury urbanistycznej złożonej z przestrzeni publicznych, zabudowy i zieleni na terenie nowego centrum miasta i w sposób prawidłowy kształtowały relacje pomiędzy tymi elementami, a także z otoczeniem. Spośród pozostałych prac wybrano te, w których zawarte zostały wybrane rozwiązania, szczególnie cenne z punktu widzenia formułowania wytycznych planistycznych lub stanowiące istotny wkład w dyskusję o kierunkach rozwoju nowego centrum miasta. Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu czterech równorzędnych wyróżnień (z nagrodą pieniężną).

Fragment uzasadnienia sądu konkursowego

Cieszy natomiast duże zainteresowanie konkursem oraz różnorodność pomysłów. Wzięli w nim udział architekci i urbaniści z Łodzi, Szczecina czy Poznania, ale też Hajnówki i Białegostoku. Przypomnijmy, że pula nagród wynosiła 50 tys. zł. Oto zwycięzcy:

II miejsce

nagroda o wartości 15 000 zł brutto - praca nr 000022 (2), autor: Rafał Stemporowski (Szczecin)

III miejsce

nagroda o wartości 10 000 zł brutto - praca nr 353221 (15), autorzy: Alicja Maculewicz i Tomasz Bekas (Poznań)

Wyróżnienia równorzędne

Sąd konkursowy przyznał także cztery wyróżnienia równorzędne z nagrodami po 6250 zł brutto. 

praca nr 000000 (1), autorki: Angelika Kociołek (Huta Dłutowska), Joanna Kazimierczyk (Gdańsk), Kinga Kopka (Łódź), Julia Sobczak (Borszyn) i Wiktoria Kowalczyk (Działoszyn)
praca 000357 (3), autor: Piotr Woldański (Łódź)
praca nr 251817 (11), autorzy: Maciej Godlewski (Rybnik), Marta Tambor (Racibórz) i Paweł Ośko (Borucin)
praca nr 309795 (13), autorzy: Kacper Borek , Marta Myśliwiec i Natalia Stasiak (Warszawa)

Członkowie kapituły zdecydowali również o przyznaniu trzech wyróżnień honorowych, bez nagród pieniężnych.

Wyróżnienia honorowe

raca nr 106131 (5), autorki: Roksana Socha-Sołościuk (Warszawa) i Daria Sarkowicz (Subkowy)
praca nr 213564 (8), autorzy: Monika Cupiał (Imielin), Klaudia Elsner (Chorzów), Martyna Śmiłowska (Gliwice), Szymon Opania (konsultacje)
praca nr 721306 (18), autorki: Diana Leoniuk (Hajnówka) i Naomi Marcelina Filipowicz (Białystok)
Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content